Tutkimuksen päähavainto on, että 15−20-vuotiaiden mediankäyttö eroaa hyvin selvästi tätä vanhemmista. Erot näkyvät monessa asiassa.

Esimerkiksi alle 20-vuotiaista 50 prosenttia kertoo käyttävänsä chat-sovelluksia melkein koko ajan. Jo 21−29-vuotiailla sama osuus on vain 19 prosenttia, ja kolmekymppisillä 8 prosenttia. Alle 20-vuotiaat näyttävät myös omaksuvan uusia sosiaalisen median sovelluksia muita nopeammin. Jo 47 prosenttia alle 20-vuotiaista käyttää Snapchatia joka päivä, kun 21−29-vuotiaista näin toimii vain 11 prosenttia. Tutkimuksen nuorimmat vastaajat ovat myös erittäin innokkaita Netflixin käyttäjiä: alle 20-vuotiaista palvelua katselee viikoittain 41 prosenttia.

Myös sosiaalisen median käyttötavat ovat alle 20-vuotiailla hyvin erilaisia kuin tätä vanhemmilla. Nuorimmat vastaajat kertovat jakavansa mediasisältöjä mieluiten suoraan yhdelle kaverille tai useamman ihmisen ryhmälle. Esimerkiksi statusviestinä mediasisältöjä jakaa alle 20-vuotiasta vain 13 prosenttia. 21−29-vuotiaista näin tekee 37 prosenttia ja yli kolmekymppisistä 50 prosenttia. Nuorimmat käyttäjät suosivat viestinnässään Snapchatia ja Instagramia, vaikka Facebook on yhä käytössä – tosin vanhempia ryhmiä vähemmän.

”Vuosi 1995 näyttää olevan tässä tutkimuksessa vedenjakaja. Sen jälkeen syntyneitä voi kutsua ensimmäiseksi todella mobiiliksi sukupolveksi, jonka mediankäyttö poikkeaa selvästi aiemmin syntyneistä”, Nyt.fi:n uutispäällikkö Jussi Pullinen toteaa.

”Tämän mobiilin sukupolven luontainen kieli näyttää olevan chat, jonka käyttö tutkimuksen mukaan on teini-ikäisillä lähes jatkuvaa. Mobiilin sukupolven jakamista leimaa myös se, että nettielämää ei eletä julkisina statusviesteinä vaan luontaisina pieninä kaveriporukoina tai kaverisuhteina. Jää nähtäväksi, oliko yleinen statusjakaminen ohimenevä yhden sukupolven ilmiö, vai onko se asia, johon kasvetaan”, Pullinen jatkaa.

Nyt on vastannut nuorimpien kuluttajien mediankäytön muutokseen lanseeraamalla viime syksynä oman uudenlaisen sovelluksensa, jonka toimintalogiikka noudattaa chat-sovelluksia.

”Tällaiset tekstipohjaiset käyttöliittymät ovat nyt maailmalla erittäin suuren kiinnostuksen kohteena sekä median että markkinoinnin piirissä. Nytin sovelluksella on jo tuhansia aktiivisia käyttäjiä. Olemme saaneet käyttäjiltä runsaasti innostunutta palautetta”, Pullinen kertoo.

TNS Gallupin toteuttama tutkimus tehtiin joulukuussa, ja siihen vastasi 558 15−35-vuotiasta suomalaista.