Visa Europen vähittäiskaupan tulevaisuutta analysoivassa raportissa selvitettiin vähittäiskauppiaiden kannalta keskeisiä kuluttajatrendejä, kuten monikanavaista ostamista, sosiaalisen median kasvavaa merkitystä ostoprosessissa sekä mobiiliteknologian roolia. Tutkimuksen tuloksista välittyy keskeisenä trendinä myös kuluttajien käyttäytymisen polarisaatio, koska talouskriisin seurauksena kuluttajat ovat harkitsevampia, ja hankkivat joko laadukkaita tuotteita tai tuotteita, joissa on lisäarvoa.

“Teknologian nopea kehittyminen sekä digitalisoituminen muuttavat ostokäyttäytymistä ja samalla kuluttajien vähittäiskauppiaisiin kohdistamia odotuksia. Visa Europen raportin perusteella näyttäisi siltä, että ostamista harkitaan aiempaa tarkemmin, ja kuluttajat kysyvät lähipiirinsä mielipiteitä sekä suosituksia ennen ostopäätöksen tekemistä. Älypuhelimet sekä sosiaalisen median kanavat toimivat tässä keskeisinä työkaluina”, kuvaa Vesa Tukonen, Visa Europen Suomen maajohtaja tiedotteessaan.