Sanoma on tänään sopinut myyvänsä 50 %:n osuutensa Fashion Pressistä InVenture Partnersille, venäläisistä sijoittajista koostuvalle ryhmälle. Fashion Press julkaisee Venäjällä muun muassa suosittuja Cosmopolitan- ja Esquire-lehtiä. Tämän lisäksi Sanoma on sopinut myyvänsä samoille ostajille United Pressin jäljellä olevat liiketoiminnot sekä 50 %:n osuutensa Mondadori Independent Mediasta, joka julkaisee Grazia-nimistä aikakauslehteä.

Kauppa on osa Sanoman lokakuussa 2013 ilmoittamaa kuluttajamedialiiketoiminnan strategista uudelleenjärjestelyä ja tulevaisuuden painopistealueiden arviointia, johon liittyen Sanoma on aikaisemmin tiedottanut myyvänsä muut venäläiset liiketoimintonsa, kuten Vedomostin sekä useita johtavia aikakauslehtinimikkeitä.

Kauppa edellyttää viranomaishyväksyntää sekä muiden kauppaan liittyvien ehtojen täyttymistä.