Ulkoministeri Timo Soini (PerS) ilmoitti Hufvudstadsbladetin (HBL) toimittajalle Perussuomalaisten tiedotustilaisuuden yhteydessä 21.12.2015, ettei hän anna puoluejohtajana eikä myöskään ulkoministerinä haastatteluja KSF Mediatalon sanomalehdille. Perusteluksi ministeri Soini ilmoitti sen, että haastatteluja ei tule niin kauan kun HBL julkaisee kolumneja, joiden kirjoittajat vihjaavat Soinin olevan rasisti.

Ministerit antavat viran vastaanottaessaan valaehtoisen vakuutuksen, jossa he lupaavat ”toimia oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.”

Maarit Feldt-Rannan mukaan ministereitä koskee myös hallintolain tasapuolisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisten on paitsi kohdeltava kansalaisia ja muita toimijoita tasapuolisesti, myös tiedotettava asioista tasapuolisesti. Avoimuutta ja sananvapautta vaalivassa yhteiskunnassa päättäjät eivät itse valitse mitä ja mitkä tiedotusvälineet raportoivat ja uutisoivat päättäjien toimista ja yhteiskunnallisista tapahtumista.

”Ulkoministeri Timo Soinin lausunto olla antamatta haastatteluja KSF Median tiedotusvälineille herättää kysymyksen, noudattaako hallitus ja sen jäsenet hyvästä hallinnosta ja tiedottamisen tasapuolisuudesta säätäviä lakeja, ministerinvalassa annettuja tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vakuutuksia sekä yhteiskuntamme avoimuuden perusarvoja.”

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten hän esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

”Miten hallitus aikoo turvata kansalaisten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen tiedonsaannin? Miten hallitus turvaa tiedotusvälineiden yhdenvertaisen kohtelun? Miten hallitus edistää yhteiskuntamme avoimuutta ja vaalii sananvapautta?”