HBL:n päätoimittaja vetoaa vastauksessaan Journalistin ohjeiden liitteeseen ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineen verkkosivuilla”. Päätoimittajan mukaan toimitus vastaa siitä, että mielipidekirjoitukset eivät loukkaa ihmisarvoa, yllytä väkivaltaan tai lietso vihaa yksilöä tai kansanryhmää kohtaan. Juttu, johon kantelu kohdistuu ei päätoimittajan mukaan riko mitään näistä säännöistä.

Päätoimittajan mukaan lehti erottaa selkeästi mielipidekirjoitukset toimituksellisesta materiaalista, eikä Debatt-palstalle sijoiteta koskaan toimituksen tekemiä juttuja.

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksia editoidaan ja niiden kieliasua korjataan, mutta mahdollisten asiavirheiden tarkistaminen tekisi mielipidekirjoitusten toimittamisen päätoimittajan mukaan erittäin aikaa ja resursseja vaativaksi.

Päätoimittajan mukaan sekä asiavirheet että eriävät mielipiteet julkaistaan Debatt-palstalla. Tätä mahdollisuutta lehti tarjosi myös kantelijalle.

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksia ei voi verrata kolumneihin tai toimituksen tilaamiin teksteihin, joita koskevat samat säännöt kuin toimituksen tuottamaa materiaalia

JSN:n mukaan ”Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineen verkkosivuilla” -liite koskee ainoastaan verkossa julkaistua, yleisön tuottamaa materiaalia.

Liitteen toisessa kappaleessa määritellään sisältö, jota Journalistin ohjeet koskevat. Toimituksellisella sisällöllä tarkoitetaan toimituksen laatimaa, tilaamaa, käsittelemää sekä journalistisin perustein julkaistavaksi valitsemaa tai journalistisesti korostamaa aineistoa.

Lehtien printissä julkaisemat mielipidekirjoitukset valikoidaan, editoidaan ja niiden kieliasua korjataan. Myös asiasisällön oikeellisuuden tarkistaminen julkaistaviksi valikoiduissa mielipidekirjoituksissa on toimituksen vastuulla samalla tavalla kuin se on tehtävä esimerkiksi kolumnien ja pääkirjoitusten kohdalla, JSN toteaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Kantelijana toimi Markku Lehtola.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.