Hallituksen jäseninä jatkavat viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, johtaja Heikki Hellman, professori Laura Kolbe (hallituksen varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Kirsi-Marja Laitinen ja Senior Partner Ilkka Wäck. Hallitustehtävät Ylessä jättää vuodenvaihteessa Senior Partner Tuomo Raasio.

Yleisradion hallintoneuvosto valitsi Ylen hallituksen vuodelle 2016 kokouksessaan 16.12. Hallitus aloittaa toimikautensa 1.1.2016.

Uutena jäsenenä Ylen hallituksessa aloittaa DI Jussi Karinen (60). Karinen on Jukab Oy:n toimitusjohtaja ja monipuolinen hallitusammattilainen. Hän on toiminut yli viidentoista yrityksen sekä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden hallituksissa.

Myös Ylen henkilöstön edustaja yhtiön hallituksessa vaihtuu. Ylen henkilöstö on valinnut edustajakseen hallitukseen kaudelle 2016–2018 toimittaja Arto Niemisen. Henkilöstön edustaja Ylen hallituksessa vuosina 2002–2015 on ollut toimittaja Raino Hurme.

Ylen hallituksessa on 5–8 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaan hallituksen tehtävänä on mm. valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja, päättää seuraavan vuoden talousarviosta, kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle. Hallitus nimittää myös sananvapauslain edellyttämät vastaavat toimittajat. Lisäksi hallituksella on muita osakeyhtiölaista johtuvia tehtäviä. Hallituksella on kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.