Anssi Vanjoen johtama työryhmä esittää, että maakunta- ja paikallislehtien toimintaedellytysten tukemiseksi tulee kehittää kansallista digitaalista palvelua, joka tuottaa lehtien käyttöön tasokasta faktapohjaista valtakunnallista ja kansainvälistä uutisointia sekä kattavan tapahtuma- ja tiedotetietokannan. Kansallinen palvelu edistää maakunta- ja paikallislehtien digitaalista journalismia, työryhmä arvelee.

Vanjoki ilmoitti lehtihaastattelussa, että tämä tarkoittaa  STT-Lehtikuva Oy:n taloudellisesta tukemista.

Miksi juuri STT-Lehtikuva? Suomessakin on lukuisia kasvuyrityksiä ja jo vuosia toimineita firmoja, jotka kilpailevat suoraan STT:n palveluiden kanssa monella sektorilla. EU-säännösten mukaan valtion tukea ei saa antaa yhdelle yritykselle, koska se vääristää kilpailua. Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen totesikin tiedotteessaan oikein, että EU ei salli yrityskohtaisia valtiontukia.

Yleisradio ei käytä enää STT-Lehtikuva Oy:n uutispalveluita, koska se ei niitä tarvitse. Yle hankkii ja tekee juttunsa itse, koska tietoa on saatavilla ja talossa on päteviä ammattitoimittajia. Myöskään Helsingin Sanomat ei enää hanki uutisia STT:ltä, joten HS:n tyly kanta STT:n tukemiseen on ymmärrettävää. STT:ltä on mediatietojen mukaan lähdössä myös MTV, joten todella vääristyneeksi käy tilanne, jos verovaroja annetaan lisää STT-Lehtikuva Oy:lle.

Sen sijaan on hyvin kannatettavaa, että Yleisradion tuottama sisältö vapautetaan kaikkien kaupallisten toimijoiden käyttöön tasapuolisesti. Työryhmä esittää, että Yleisradiosta tulee jakelu- ja osto-organisaatio, mikä luonnollisesti tervehdyttää mediakenttää ja synnyttää uusia alan työpaikkoja tuotantoyrityksiin kilpailun ansiosta. Yle vähentää näin myös kulujaan.

Helsingin Sanomat kuitenkin ehättää jo tyrmäämään Ylen aineiston vapauttamisen. Syynä lienee pelkästään, että näin muutkin, niin pienet kuin suuret, eikä vain HS pystyisivät kilpailemaan mediamarkkinoilla tasavertaisesti saadessaan Ylen aineistoa käyttöönsä sekä lisäksi levitettyä sisältöään Ylen alustan kautta. On syytä kannattaa vapaan markkinatalouden ja demokratian nimissä työryhmän tätä esitystä erityisesti.