Työryhmän näkemys viisipäiväisen postinjakeluvelvoitteen kohtuuttomuudesta veisi kuitenkin toteutuessaan pohjaa sanomalehtien liiketoiminnalta, joka perustuu vielä pitkään valtaosin painetun lehden kuluttaja- ja mediamyyntituloihin.

”Sanomalehdet tarvitsevat päivittäisen jakelun. Tämä on myös raportissa muissa kohdissa korostetun kuluttajien tahdon mukaista. Koko maan kattava jakelupalvelu on maakuntien Suomessa tärkeää kansalaisten tasaveroisen tiedonsaannin kannalta”, Kangaskorpi korostaa.

Sanomalehtien Liitto pitää tärkeänä, että EU-direktiivin takaamaa vähintään viisipäiväistä jakelua noudatetaan myös käytännössä. Velvoitetta ei voi korvata digitaalisella jakelulla, kuten työryhmä osittain esittää.

”Postilaki koskee tällä hetkellä vain kirjeitä ja pieniä paketteja, mutta sen säätämä jakelupalvelu turvaa sanomalehtien saannin arkisin koko maassa. Tarvittaessa on harkittava sanomalehtien liittämistä postilain yleispalveluvelvoitteeseen, kun postilakia uudistetaan”, toteaa liittojohtaja Jukka Holmberg.

Postimarkkinoiden avaaminen, erilaisten jakelukuljetusten yhdistäminen ja jakelun hinnoittelun läpinäkyvyys ovat sanomalehdistön kannalta positiivisia ehdotuksia.

Työryhmän tärkeimpiä ehdotuksia ovat Yleisradion tehtävän ja rahoitustason tarkistaminen, digitaalisten mediasisältöjen arvonlisäveron alentaminen sekä kansallisen digitaalisen uutispalvelun kehittäminen STT:n pohjalle.

”On merkittävää, että työryhmä toteaa Ylen vaikeuttavan huomattavasti kaupallisen median toimintaa, kun se julkisen palvelun yhtiönä pyrkii yleisöjen maksimointiin ja markkinajohtajuuteen”, Holmberg huomauttaa.