Viitasaaren mielestä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin asettaman, professori Anssi Vanjoen vetämän työryhmän toimenpide-ehdotukset avaavat uusia mahdollisuuksia markkinoiden uudistumisen ja kasvun vauhdittamiseen.

– Yhdyn vetäjän näkemykseen siitä, että aikaa ei ole paljon. Iloksemme viestintäministeri ilmaisi vahvan sitoutumisen ehdotusten ripeään jatkoselvittämiseen ja toimeenpanoon, Viitasaari sanoo.

Kannatettavia ovat muun muassa mainonnan sääntelyyn ja kuvaohjelmalain keventämiseen liittyvät ehdotukset. Ehdotusta kansallisen digitaalisen uutispalvelun edistämisestä on syytä viedä eteenpäin.

Yleisradion tehtävän täsmentäminen ja sitä seuraava rahoituksen tason arviointi ovat välttämättömiä mediamarkkinoiden moniäänisyyden turvaamiseksi. Tärkeitä ovat myös ehdotukset Ylen riippumattoman valvonnan tehostamisesta ja uudelleenorganisoinnista.

Työryhmä esittää lisäksi Ylen toimintamalleihin useita muutoksia, joilla on välittömiä vaikutuksia markkinoihin ja kilpailuun.

– Ehdotusten jatkovalmistelussa on varmistettava, ettei julkisen palvelun dominanssi mediamarkkinoilla paisu entisestään. Yksityisten yritysten toimintaedellytykset eivät saa olla riippuvaisia Ylen toiminnasta. Julkisen palvelun on lähtökohtaisesti täydennettävä kaupallista tarjontaa, jotta julkisten varojen käyttö olisi tehokasta.

Median verottamisessa työryhmä olisi voinut esittää rohkeampiakin avauksia.

– Työryhmä antaa tukensa sille, että Suomi edistää EU:ssa digitaalisten sisältöjen arvonlisäveron alentamista samalle tasolle sanoma- ja aikakauslehtien tilausten ja kirjojen kanssa eli 10 prosenttiin. Tämä tavoite onkin jo kirjattu hallitusohjelmaan.

– Tärkeää olisi keventää mediasisältöjen verorasitusta kotimaisilla päätöksillä, mieluiten vielä niin, että kaikki päätoimittajavastuun alaiset mediasisällöt ja kirjat siirrettäisiin nollaverokantaan arvonlisäverotuksessa, Viitasaari kiirehtii.

Hän muistuttaa, että mediasisältöjen verokannan alentaminen on kustannustehokas demokratian ja sananvapauden tukitoimi, joka ei vääristä kilpailua.