Työryhmän mielestä Yle Areenan sisällöt tulee saattaa myös kaupallisten toimijoiden käyttöön. Ylen arkistojen pitää olla vapaasti käytettävissä. Asiaan liittyvät tekijänoikeusnäkökulmat tulee sopia Ylessä.

Kotimaisia mediamarkkinoita tarkastelevaan työryhmään ovat kuuluneet Anssi Vanjoki (pj.), Reetta Meriläinen, Kalle Isokallio ja Mikael Jungner.

Työryhmä ehdottaa , että Ylen avulla voitaisiin luoda nimenomaan kotimaisiin digitaalisiin sisältöihin keskittyvä alusta, jonka osana voisi olla myös sisältöjen kauppa. Tämä auttaisi esimerkiksi freelance-journalisteja ja muita pienyrittäjiä.

Lisäksi kansallinen areena olisi esimerkiksi videobloggareille ja ”tubettajille” uusi vaihtoehto kansainvälisille palveluille. Kansallinen etu ei ole se, että kaikki digitaalisen vuorovaikutuksen alustat ovat ulkomaisia. Ylen tehtäviin voidaan sisällyttää rooli kansallisten digitaalisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääjänä, raportissa todetaan.

Tiivistelmä toimenpiteistä

Mainonnan sääntelyä pitää purkaa

Digitaalisille ja fyysisille sisällöille sama arvonlisävero

Kuvaohjelmalain keventäminen ja siirtyminen itsesääntelyyn

Viestintäviraston valvontamaksujen poistaminen

Yleisradion tehtävät määriteltävä tarkemmin

Yleisradion tulee toimia jakeluyhtiönä ja osto-organisaationa

Riippumattomien tuotantojen kiintiötä pitää kasvattaa kolmeenkymme-
neen prosenttiin Yleisradion kaikista kuluista

Ylestä kansallinen sisältöalusta

Ylen toiminnalle riippumaton valvonta

T2-jakeluun siirryttävä markkinaehtoisesti

Tuetaan IP-jakelua

Poistetaan kaupallisten kanavien siirtovelvoite

Edistetään innovatiivisia postinjakelumalleja

Joustavampi tekijänoikeusjärjestelmä

Vähennetään media-alan koulutuksen aloituspaikkoja, lisätään täyden-
nyskoulutusta

Media-alan koulutukseen uusia painopisteitä

Tuetaan kotimaista digitaalista uutispalvelua

Lue raportti