“Yle on ja haluaa entistä vahvemmin olla suomalaisten keskellä ja nähdä ne tarpeet, joihin julkisen palvelun median pitää vastata. Ylen tehtävänä on varmistaa, että Suomessa tiedonvälityksen, sivistyksen ja audiovisuaalisen kulttuurin perusta pysyy, vaikka kaupalliset liiketoimintamallit ovat myllerryksessä ja kansainväliset mediajätit mullistavat mediankäyttöä”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Yle Areena on tulevaisuudessa Ylen tv-sisältöjen tärkein jakelukanava. Yle tarjoaa jatkossakin suurten yleisöjen ja isojen yhteisten kokemusten perinteisiä tv-kanavia, vaikka televisiota uudistetaan voimakkaasti. Radion Yle vie nykyistä vahvemmin verkkoon. Uutisten liikkuvan käytön mahdollisuuksia kehitetään. Oppimisen sisältöihin panostetaan ja suomalaisille rakennetaan uudenlainen oppimisen ympäristö.

Yhtiön hallitus hyväksyi 30.11. 2015 Ylen uuden strategian. Suomalaisten keskellä -strategia linjaa yhtiön toimintaa vuoteen 2020. Strategian keskeiset konkreettiset kehittämistavoitteet arvioidaan vuosittain.

Tilaa erilaisille ajatuksille ja yhteisille kokemuksille

Yle on aina muuttunut ajan mukana. Koko 2000-luvun yhtiö tehosti toimintaansa. Samanaikaisesti televisio digitalisoitiin, tuotantotapoja uudistettiin ja rakennettiin verkkopalveluita ja Yle Areena.

“Meillä on suomalaisten tavoittamiseen vahva julkisen palvelun velvoitus. On myös olennaista, että suomalaiset kokevat Ylen henkilökohtaisesti tärkeäksi ja arvostavat Ylen tarjontaa. Ylen on pystyttävä jatkossakin tuottamaan suomalaisille tärkeitä sisältöjä sekä yhteisten keskustelujen pohjaksi että erilaistuviin tarpeisiin. Omalla kielellä saatu luotettava tieto on demokratian perusedellytys. Haluamme huolehtia myös siitä, että moninaisuus näkyy mediassa”, Kivinen sanoo.

Jatkossa Ylen keskeiset mittarit ovat tavoittaa päivätasolla 75 prosenttia ja viikkotasolla 95 prosenttia suomalaisista.

Myös Ylen visio on uudistettu: Yle lupaa luoda tilaa erilaisille ajatuksille ja yhteisille kokemuksille ja tehdä Suomesta yhä paremman paikan elää.

“Vision lupaus on haastava, ja niin pitääkin. Ylellä on ainutlaatuinen rooli yhteiskunnallisen keskustelun ja monipuolisten ajatusten areenana. Yle voi taata suomalaisille yhteisiä, jaettuja kokemuksia, keskinäistä ymmärrystä ja luotettavaa tietoa. Tätä kaikkea Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan. Se, että Yle on jokaisen saatavilla asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta, luo myös tasa-arvoa”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Luotettavan journalismin arvo kasvaa

Strategiassa Yle nostaa päätehtävikseen journalismin ja kulttuurin ja painottaa oppimisen ja urheilun merkitystä. Kaikki tehtävät ovat laajoja. Journalismi käsittää uutis- ja ajankohtaisjournalismin lisäksi muun muassa kaiken asiajournalismin. Kulttuuri pitää sisällään niin musiikin, draaman ja viihteen kuin lasten ja nuorten sisällötkin sekä erityispalvelut.

Yhtiö haluaa painottaa sisällöissä laatua määrän sijaan. Luotettavan ja laadukkaan journalismin arvo kasvaa. Uutisten, asioiden ja ilmiöiden taustoittamisen, havainnollistamisen ja analyysin tarve niin ikään kasvaa.

Kulttuuria Yle tuo edelleen kaikkien ulottuville ja lasten tarjonta on yhä Ylen tehtävän ytimessä. Oppimisessa vahvistetaan suomalaisten uusia kansalaistaitoja. Erityisen vastuun Yle ottaa mediakasvatuksesta, mediataidoista ja medialukutaidon kehittämisestä. Urheilussa Yle pyrkii turvaamaan merkittävien urheilutapahtumien näkyvyyden vapailla kanavilla.

Yle kehittää verkkopalveluidensa käyttökokemusta: Yle Tunnusta käyttämällä verkon palveluista voi tehdä itselleen entistä sopivampia. Monimuotoisen julkaisemisen edellytys on tekijänoikeuksien varmistaminen.