Alma Media tarjoutuu hankkimaan kaikki Talentumin osakkeet ja optio-oikeudet, jotka eivät ole Talentumin tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Järjestelyn toteuttaminen edellyttää, että vaihtotarjouksen muut toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet tai että Alma Media on vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti luopunut edellyttämästä niiden täyttymistä.