Sisuradio on ruotsinsuomalaisten radio. Kun perinteisen radion kuuntelu vuosi vuodelta vähenee, on löydettävä uusia keinoja tavoittaa kuuntelijat, kertoo  Sofia Taavitsainen, Sisuradion kanavapäällikkö.

Sisuradion kaltaiselle vähemmistökanavalle, jonka yleisö on hyvin moninainen, tehtävä on erityisen visainen. Haasteena on tavoittaa kuulijat siellä missä
he ovat ja herättää kiinnostus heidän ruotsinsuomalaisia juuriaan kohtaan. Tästä syystä meidän on kanavana uskallettava käyttää uusia viestimiä ja kokeiltava erilaisia kielistra tegioita, Sisuradion kanavapäällikkö Sofia Taavitsainen sanoo.

TNS Sifon Ruotsin radiolle teettämät yleisötutkimukset (2010 ja 2015) näyttävät myös selkeästi, että ruotsinsuomalaisten asiat koko
maata katsoen ovat kohderyhmälle kiinnostavampia kuin oman paikkakunnan ruotsinsuomalaisia koskevat. Samat tutkimukset näyttävät myös, että analogisten ikkunoiden kautta tavoitetaan etupäässä iäkkäämmät ensimmäisen polven ruotsinsuomalaiset.