Mahdollisia henkilöstövähennyksiä toimitusjohtaja Telanne ei vielä lähde arvioimaan. Pörssitiedotteessa yhtiöt kuitenkin toteavat, että osa yhdistymisen synergioista pyritään saavuttamaan henkilöstöjärjestelyiden kautta, KL kirjoittaa.

Pitkällä aikavälillä yhdistymisestä uskotaan syntyvän myös tuottosynergioita. Niitä voidaan kehittää muun muassa lukijoiden ja mediabrändien ympärille.

Pörssitiedotteen mukaan yhdistynyt yhtiö on selkeästi nykyistä Talentumia ja Alma Mediaa suurempi (2014 yhdistetty liikevaihto noin 367 miljoonaa euroa) hyödyttäen. Yhdistyneen yhtiön taseasema säilyy vahvana (30.6.2015 yhdistetty alustava omavaraisuusaste noin 39 prosenttia), mikä antaa yhtiölle mahdollisuuden jatkaa mediamarkkinoiden digitalisaation edellyttämiä investointipanostuksia sekä harjoittaa aktiivista osingonmaksukäytäntöä.

Yhdistyneen yhtiön tavoitteena on olla monikanavainen mediayhtiö, joka tuottaa laatujourna­lismia, ammattilaiskirjallisuutta ja -tapahtumia sekä muita palveluita kohderyhmilleen. Yhdistyneen yhtiön strategiana on kasvattaa digitaalisten kuluttaja- ja yrityspalveluiden osuutta liikevaihdostaan ja tuoda markkinoille digitaalisia palveluita myös julkaisutoiminnan ulkopuolelta.

Yhdistyneen yhtiön tarkoituksena on yhdistää Talentumin liiketoiminnot ja Alma Median Talousmedia ja yrityspalvelut uudeksi Ammattilaismedia ja yrityspalvelut‑liiketoimintayksiköksi.