Yleisradiolla on erittäin tärkeä asema monipuolisen ja moniarvoisen tiedonvälityksen mahdollistajana. Kaikissa aiemmissa kannanotoissa eduskunta on pitänyt tärkeänä, että Yleisradion riippumattomuus on turvattu, todetaan SDP:n julkaisemassa tiedotteessa.

Yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi Yleisradio Oy toimii eduskunnan alaisuudessa ja lainsäädäntöä koskevista muutoksista sovitaan parlamentaarisesti kaikkien eduskuntaryhmien kesken. Tätä periaatetta on käsitelty eduskuntaryhmien yhteisissä kannanotoissa viimeksi vuosina 2010 ja 2011 seuraavasti:

– ”Valmistelun tavoitteena on luoda rahoitus- ja hallintomalli, joka pitkäjänteisesti turvaa YLEn julkisen palvelun kehittämisen ja riippumattomuuden nykyisen kaltaisessa laajuudessa.” 23.3.2010

– ”Esityksen lähtökohtana on järjestää Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoitus kestävällä tavalla julkisen palvelun sisältötarjonnan ja sen kehittämisen taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tavoitteena on myös turvata Yleisradio Oy:n sisältötuotannon riippumattomuus.” sekä ”Jos tänään sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin, myös niiden valmistelussa nojaudutaan parlamentaariseen tukeen.” 16.12.2011

Allekirjoittaneet eduskuntaryhmät toimittivat Juha Sipilälle huhtikuussa 2015 kannanoton, jossa kiinnitettiin hallitustunnustelijan huomiota Yleisradiota koskevan lainsäädännön parlamentaariseen valmisteluun. Kirjeessä todettiin: ”Edelleen pidämme tärkeänä sitä, että Yleisradion asemaan, tehtäviin ja rahoitukseen liittyvät asiat käsitellään vakiintuneen tavan mukaan parlamentaarisesti eikä niistä sovita hallitusneuvottelujen yhteydessä.”

Vastoin hallitustunnustelijan kanssa käytyä keskustelua Sipilän hallitus on tehnyt yksipuolisia muutoksia Yleisradion rahoitukseen. Allekirjoittaneet eduskuntaryhmät ovat huolestuneita hallituksen yksipuolisista pyrkimyksistä heikentää Yleisradion rahoitusta, mikä vaarantaa Yleisradion riippumattomuutta. Pidämme välttämättömänä, että Yleisradion asema hallituksesta riippumattomana tiedonvälittäjänä turvataan ja Yleisradiota koskevat ratkaisut palautetaan parlamentaariseen valmisteluun.

Antti Lindtman
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Outi Alanko-Kahiluoto
Vihreä eduskuntaryhmä

Aino-Kaisa Pekonen
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Peter Östman
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä