Miltton Bryssel tarjoaa kattavaa asiantuntemusta Milttonin suomalaisille ja pohjoismaisille, loppukeväästä perustetun Miltton Labsin ruotsalaisille sekä Holmin tanskalaisille asiakkaille. Toimisto tulee kasvattamaan neuvonanto- ja palvelutarjontaansa vastaavasti.

”Miltton Bryssel tarjoaa ensiluokkaista edunvalvontaa pohjoismaisille toimijoille. Myös Brysselissä tapahtuva vaikuttajaviestintä tarvitsee samanlaista kanavarajat ylittävää herättelyä, jota olemme nähneet pohjoismaisessa markkinointiviestinnässä”, kertoo Miltton-ryhmän hallituksen jäsen ja Miltton Labsin toimitusjohtaja Fredrik Andersson.

Jan Store toimitusjohtajaksi Brysseliin

Miltton-ryhmä on nimittänyt aiemmin Suomen pysyvänä edustajana EU:ssa työskennelleen Jan Storen tytäryhtiönsä Miltton Brysselin toimitusjohtajaksi. Miltton Bryssel tulee Storen johdolla laajentamaan ja monipuolistamaan suomalaisille ja pohjoismaisille asiakkaille tarjottavaa EU-päätöksentekoon liittyvää analyysia ja neuvonantoa sekä edunvalvonnan tukea.

Suurlähettiläs Jan Store tunnetaan mittavasta EU-asioiden kokemuksesta. Hän työskenteli Brysselissä Suomen pysyvänä edustajana EU:ssa vuosina 2008–2013 ja pysyvän edustajan sijaisena vuosina 1995–2000. Tehtävien välissä vuosina 2004–2008 Store toimi ulkoministeriön Eurooppa-osaston päällikkönä ja Suomen Puolan-suurlähettiläänä. Lisäksi hän on kuulunut Suomen EU-jäsenneuvotteluja käyneeseen ryhmään sekä palvellut Pariisissa ja Genevessä.

Pysyvänä edustajana EU:ssa Store osallistui lisäksi pysyvien edustajien komitean Coreper 2:n työskentelyyn.

”Jan Storella on poikkeuksellisen kattava ymmärrys Euroopan unionista ja Pohjoismaiden pitkäaikaisesta yhteistyösuhteesta EU-asioissa. Korkean tason tehtävissään hän on hankkinut huomattavan näkemyksen eurooppalaisen integraation eri näkökulmista, toimintaperiaatteista ja osa-alueista”, toteaa Miltton-ryhmän toimitusjohtaja Mathias Järnström.

”Brysselissä tehtävät päätökset ovat yrityksille ja muille toimijoille ratkaisevan tärkeitä. Toimintaa ohjaavat päätökset vaikuttavat suomalaiseen ja pohjoismaiseen yhteiskuntakehitykseen. Suomalaiset ja pohjoismaiset yritykset tarvitsevat luotettavaa ymmärrystä päätöksentekoprosessista sekä kanavia, joilla osallistua prosessiin”, sanoo Miltton Brysselin toimitusjohtaja Jan Store.