Vuoden kestävä ohjelma tarjoaa mukaan valituille tulevaisuuden lupauksille näköalapaikan kansainvälisen mediatoimistokonsernin asiakastyöhön, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Omnicom Media Groupiin kuuluvat Suomessa toimistot ToinenPHD, OMD ja Ainoa Resolution.

OMG Young Account Academy on Suomen suurimman mediatoimistokonsernin uusi koulutusohjelma, johon on valittu kahdeksan tulevaisuuden tekijää. Kuusi ryhmän jäsenistä koottiin talossa jo olevista lahjakkuuksista ja kaksi rekrytoitiin talon ulkopuolelta. Nyt koottu ryhmä on ensimmäinen laatuaan. Ryhmän jäsenistä useilla on takanaan Cannes Young Lions -suunnittelukilpailun Suomen osakilpailun voitto.

Vuoden kestävän, suunnitelmallisen OMG Young Account Academy -koulutusohjelman tavoitteena on kartuttaa monipuolista ymmärrystä markkinoinnin koko kentästä. Tarkoituksena on, että jokainen ryhmän jäsen kykenee ottamaan vastuun key account -tasoisesta asiakkaasta 1–2 vuoden kuluessa.

”Tavoitteenamme on kouluttaa lahjakkaiksi ja osaaviksi tunnistettuja ihmisiä: haluamme sitouttaa hyviä tyyppejä ja kasvattaa heistä markkinoinnin ammattilaisia. Sitoutuneiden, luovien ja innovatiivisten markkinoinnin ammattilaisten kouluttamisesta hyötyvät heidän itsensä lisäksi niin me työnantajana kuin asiakkaammekin”, kertoo OMG Young Account Academy -koulutusohjelman vetäjä Ida Virkki ToinenPHD:stä.

Oppiminen tapahtuu konkreettisen asiakastyön kautta. Konsernin toimintaan perehdytään laaja-alaisessa työnkierrossa ja ryhmäläiset pääsevät mukaan niin luovaan suunnitteluun kuin uusasiakashankintaankin. Tarkoituksena on, että myös asiakkaat ovat aktiivisesti mukana koulutuksessa. Lisäksi koulutusvuoden aikana hyödynnetään ulkopuolisia kouluttajia sekä alan seminaareja.

”Nykyaikaisen mediatoimiston asiakastyö vaatii hyvin monipuolista osaamista ja meillä on talossa alan parhaat kouluttajat. Sen takia lähdemme nyt rikkomaan eri toimintojen rajoja ja rakennamme koulutusputken suoraan ammattilaiseksi”, sanoo OMG:n toimitusjohtaja Teemu Neiglick.