Alma Media Oyj:n alue- ja paikallislehtiyksikkö Aluemedia aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimintansa uudelleenjärjestämiseksi. Neuvottelut koskevat Aluemedian kustannusliiketoiminnan koko henkilöstöä lukuun ottamatta Lapin lehtiä. Aluemediaan kuuluva paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy ei kuulu neuvottelujen piiriin.

Alma Aluemedian suunnittelemien neuvottelujen taustalla on tarve modernisoida lehtien toimintamallit tukemaan paremmin jatkuvasti digitalisoituvampaa mediaa. Toiminnallisiin muutoksiin ajaa myös lehtiperheen talouskehitys, jota varjostaa painetun median vuosia kestänyt liikevaihdon lasku ja siitä aiheutunut tuloksentekokyvyn tuntuva heikentyminen.

– Mainosmyynnin sekä sisältömyynnin tuotot ovat pienentyneet useamman vuoden ajan. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen myynti kasvaa, mutta niistä saatavat tulot eivät riitä kompensoimaan printtimediasta kertyvää tulomenetystä. Paine kohdistuu tulokseen, koska liikevaihto on laskenut selkeästi enemmän kuin kustannukset, kertoo Aluemedian johtaja Kari Juutilainen.

Uudelleenjärjestelyissä tarkastellaan kaikkia toimintoja niin toimituksissa, valmistuksessa, myynnissä, asiakaspalveluissa kuin tukitoiminnoissakin. Myös rakenteelliset muutokset, kuten ilmestymispäivien vähentämiset paikallislehdissä, ovat mahdollisia. Aluelehtien (Aamulehti ja Satakunnan Kansa) ilmestymispäivien vähentäminen ei ole suunnitelmissa.

Alma Aluemedian alustavan näkemyksen mukaan henkilökunnan määrä saattaa vähentyä suunniteltujen toimien johdosta enimmillään 85 henkilötyövuodella. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 500 henkilöä.

Alma Aluemedia kustantaa Aamulehteä, Satakunnan Kansaa, Lapin Kansaa/Pohjolan Sanomia sekä paikallis- ja kaupunkilehtiä eri puolilla Suomea. Myös paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy kuuluu Aluemediaan.

Lisätietoja: