Adobe analysoi tutkimusta varten 1,3 biljoonaa käyntiä yli 10 000 verkkosivulla kahden ja puolen vuoden aikana.

Adoben tutkimuksessa havaittiin, että kuluttajien tavassa käyttää markkinointikanavia ei ilmennyt suurta muutosta työpöytäkoneiden ja kannettavien välillä. Sen sijaan älypuhelinkäyttäjien hakuihin perustuvien verkkosivukäyntien määrä on kasvanut jopa 76 prosenttia. Mobiilihaku onkin korvaamassa suoran liikenteen verkkosivuille, joka on laskenut jopa 40 prosenttia. Muutos on seurausta siitä, että kuluttajat kaipaavat helpointa tapaa löytää sisältöä ja mobiiliselaimet houkuttelevat käyttämään hakutoimintoa.

Sähköpostimarkkinointi kahdeksan prosentin kasvussa

Sähköpostimarkkinointi on kasvanut vuodesta 2013 kahdeksan prosenttia niin mobiililaitteilla kuin pöytäkoneilla. Lisäksi se tarjoaa parhaan mahdollisuuden muuntaa verkkoliikenne myynniksi. Adoben tutkimustuloksista selviää, että sähköpostimarkkinointi keräsi eniten vanhoja asiakkaita: aiemmin ostaneiden asiakkaiden osuus oli jopa 11 prosenttia. Display-mainonnalla tavoitetusta liikenteestä jopa 7,5 prosenttia koostui aiemmin ostaneista asiakkaista. Lisäksi vanhat asiakkaat ostavat jopa kuusi kertaa todennäköisemmin kuin muut mainonnalla tavoitetut. Mainostajien tulisikin priorisoida mainostamista aikaisemmin sivustolla käyneille.

”Yrityksillä on käytössään entistä enemmän markkinointikanavia asiakkaiden tavoittamiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että perinteiset markkinointikeinot menettävät arvonsa. Tästä osoituksena on sähköpostimarkkinoinnin kahdeksan prosentin kasvu. Sähköpostilla on myös merkittävä rooli, kun yritykset pyrkivät muuttamaan markkinoinnin myynniksi ja vahvistamaan asiakasuskollisuutta, sanoo Adobe Marketing Cloud -ratkaisuiden Pohjoismaiden markkinointipäällikkö Malin Bodolla.

Tietoa tutkimuksesta

Adobe Digital Index -tutkimuksessa tarkasteltiin mainoksilla hankittuja verkkosivukäyntejä Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimus kattoi useita digimarkkinoinnin keinoja: suoran liikenteen verkkosivulle (esim. linkin tai nettiosoitteen kirjoittamisen kautta), haut, sosiaalisen median, sähköpostimarkkinoinnin ja display-mainonnan. Tulokset perustuvat yli 1,3 biljoonaan anonyymisti kerättyyn verkkosivukäyntiin yli 10 000 verkkosivulla kahden ja puolen vuoden ajalta.