”Ymmärrys sosiaalisen median merkityksestä on kasvanut yrityksissä nopeasti viimeisen vuoden-parin aikana. Aiemmin sosiaalisen median tekeminen oli usein sivutuote muiden, tärkeämmäksi koettujen viestinnän, asiakaspalvelun ja markkinoinnin toimenpiteiden joukossa, mutta nyt sosiaalisen median ydinosaamiselle on jo runsaasti kysyntää,” Kärkkäinen toteaa.

”Sosiaalinen media mahdollistaa valtavasti, mutta edellyttää koko organisaatiolta kykyä uudistua. Tässä muutoksessa tarvitaan sparraajalta monipuolista osaamista ja yhteisöllisyyteen erikoistumista,” Somecon Helsingin tiimiä luotsaava Sini Suutari sanoo.

”Someco on suhteellisen lyhyessä ajassa ehtinyt lunastaa roolin vahvana sosiaalisen median asiantuntijana. Haluan olla osaltani vahvistamassa Somecon osaamista nimenomaan markkinointiviestinnän lähtökohdista. Sosiaalisen median hyödyntäminen täysipainoisena osana yrityksen markkinointiviestintää on nykypäivänä lähes elinehto monelle brändille,” Kärkkäinen kertoo.

Edellisviikolla Someco tiedotti Marko Suomen siirtyvän Sulavalta Somecoon. ”On mahdollista olla suunnannäyttäjä voimakkaasti kehittyvällä alalla vain parhaisiin tekijöihin ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen panostamalla,” Suutari päättää.

Someco Oy sparraa yrityksiä käyttämään tehokkaasti yhteisöllistä mediaa ja tuottaa tarvittaessa sisällöt. Someco tukee konseptoidulla yhteistyömallilla yrityksiä ja yhteisöitä kehittämään sosiaalisen median toimintaa strategisesti mm. asiakaspalveluprosesseja kehittämällä.

Somecon asiakkaita ovat muun muassa Cloetta, Roberts, Turun kaupunki ja VR.