Kuten toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksessa 23.7.2015 todettiin, kaksi Sanoman kolmesta strategisesta liiketoimintayksiköstä, Sanoma Media BeNe (Belgia ja Hollanti) ja Sanoma Learning, suoriutuvat odotusten mukaisesti. Yhtiö vauhdittaa nyt Sanoma Media Finlandin muutosta varmistaakseen edellytykset menestyä tulevaisuudessa.

“Meillä on hyvät lähtökohdat: olemme Suomen mediamarkkinan ykkönen, meillä on vahvat brändit ja olemme menestyneet digitaalisessa mediassa. Nyt käynnistämme joukon uusia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja vastata muuttuvan mediaympäristön ja heikon talouden asettamiin vaatimuksiin”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen.

Osana muutosta suunnitellaan 50 miljoonan euron säästöjä. Toimenpiteistä merkittävän osan arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 loppuun mennessä, ja suurimman osan säästöistä realisoituvan vuoden 2016 loppuun mennessä. Säästöjä haetaan jakelusta ja painotoiminnasta sekä sisällöntuotannon, markkinoinnin ja myynnin tehostamisesta. Lisäksi suunnitellaan konsernin yhteisten tukitoimintojen keventämistä rakenteiden yksinkertaistamiseksi ja ketteryyden lisäämiseksi.

Kustannussäästöjen arvioidaan johtavan henkilövähennyksiin Sanoma Media Finlandissa sekä Sanoman tukitoiminnoissa konserninlaajuisesti. Sanoma käynnistää paikallisten lakien edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut ja tekee lopulliset päätökset neuvottelujen perusteella. Nyt käynnistyvät yt-neuvottelut voivat enimmillään johtaa 280 työntekijän irtisanomiseen.

“Media elää Suomessa kovia aikoja, ja valitettavasti tämä vaikuttaa myös henkilöstöömme. Olen varma, että tänään kerrotut suunnitelmat auttavat meitä parantamaan taloudellista tulostamme ja kilpailukykyämme”, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta.