Tiaisen toimenkuvaan kuuluu koko konsernin digitaalisen osaamisen jalostaminen ja kasvattaminen yhtenäiseksi ja asiakkaan liiketoimintaa kehittäväksi kokonaisuudeksi. Tiaisen työn tärkeimmät painopisteet ovat markkinoinnin automaatio sekä datan entistä tehokkaampi hyödyntäminen ja yhdistäminen suunnitteluprosessiin niin ostetun kuin asiakkaan oman median näkökulmasta.

Omnicom Media Group Finlandin uudet markkinointiautomaation palvelut laajentavat mediatoimistojen tarjoomaa yhdistämällä asiakkaiden omista kanavista saatavan datan markkinoinnin tueksi. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että markkinointiviestit voidaan kohdentaa huomattavasti aiempaa tarkemmin kaikissa kanavissa: mainostaja on oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla viestillä.

Yrityksen uusi big data -alusta yhdistää omista kanavista saatavan asiakastiedon mediatoimiston laajaan datapankkiin. Syvällisempi asiakasymmärrys mahdollistaa aiempaa tarkempien segmenttien määrittelyn. OMG:n hallinnoima datapankki on Suomen suurin, ja se sisältää 17 miljoonaa ylläpidettävää asiakasprofiilia.

”Datan ja uuden ajan markkinointimallien avulla pystymme reaaliaikaisempaan ennustamiseen ja optimointiin asiakkaidemme liiketoiminnan mittareiden näkökulmasta. Digitaalisten kohtaamispisteiden hyödyntämisessä sekä arvottamisessa on vielä huimasti liiketoimintapotentiaalia”, sanoo Chief Digital Officer Tero Tiainen.

Omnicom Media Group Finlandin tuotekehitystyön taustalla on kansainvälisen yrityksen vahva tuki. OMG:llä on 400 hengen tuotekehitysyksikkö, jonka työstä hyötyy koko konserni.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme Teron vahvistamaan OMG Finlandin digitaalista osaamista. Hän on poikkeuksellisen monipuolinen tekijä, jossa yhdistyvät teknologiataidot ja liiketoimintaymmärrys sekä pitkä kokemus mediamaailmasta”, sanoo OMG:n toimitusjohtaja Teemu Neiglick.