Toinen työmaa on audiovisuaalisia palveluja eli televisiotoimintaa koskeva direktiivi, joka on nyt komission muutoskäsittelyssä. Komissio on väläytellyt, että sääntelyä saatettaisiin joiltain osin jopa lisätä. Kyseinen direktiivi on mm. eriparisten ja eri toimijoita eri tavoin kohtelevien mainosrajoitusten lähde. Teemme hartiavoimin töitä, ettei EU:n tasolta tulisi kilpailukykyämme heikentävää tai digitalisaatiota hidastavaa sääntelyä.

Kannustan toimialaa uusien palvelujen ja liiketoimintojen kehittämiseen ja käymään vuoropuhelua siitä, miten nostamme suomalaisen media-alan maailman kärkeen ja miten parannamme kilpailuedellytyksiämme isojen kansainvälisten mediatoimijoiden puristuksessa.

Innovatiivisuuden ja asiakaslähtöisen ajattelun kautta syntyy uusia palveluja ja yrityksiä – ja maamme kovasti kaipaamaa taloudellista kasvua.

Ei myöskään pidä unohtaa, että media on välttämätön osa demokratiaa ja hyvinvoiva media on keskeinen osa yhteiskunnan kehitystä – kulttuurin, kielen ja demokratian toteutumisen kannalta, hän kirjoittaa.