Ministeriön ehdotuksen mukaan Yleisradio Oy:n tuottamien julkisten palveluiden rahoittamiseen osoitetaan 514,6 milj. euroa, johon sisältyy 6,6 milj. euron indeksitarkistus.

Yleisradion julkisen palvelun kustannukset on katettu vuoden 2013 alusta yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä.

Yhteisöjen yleisradioveron määrä perustuu verotettavaan tuloon siten, että veron määrä on 140 euroa, jos verotettava tulo ylittää 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa.

Yleisradiota koskevan lainsäädännön valmistelee ja julkisen palvelun rahoituksen varmistaa valtioneuvosto. Lisäksi valtioneuvosto päättää yhtiön käyttöön tulevista radiotaajuuksista.