90 prosenttia kyselyyn vastaajista kertoi tekevänsä sisältömarkkinointia, mikä kertoo siitä, että sisältöjen tuottamisesta on tullut merkittävä osa yritysten jokapäiväistä toimintaa. Yritykset ovat halukkaita panostamaan sisältömarkkinointiin, mutta henkilöresurssien puuttuminen sekä työajan riittämättömyys koetaan markkinoijien keskuudessa merkittävänä sisältömarkkinoinnin haasteena. Kuitenkin samaan aikaan joka viides kyselyyn vastannut kertoi, että he eivät hae sisältöjen tuottamiseen ulkopuolista apua.

Esimerkiksi teknologiaa tai sopivien yhteistyökumppanien löytämistä ei kyselyn perusteella koeta suurena haasteena. ”On positiivista huomata, että teknologian käyttö on asiakkaillemme luontevaa ja vaivatonta”, kertoo Koodiviidakon toimitusjohtaja Samuli Tursas.

Kysely kartoitti myös yritysten tapoja organisoida sisältömarkkinoinnin tuotantoa sekä sisältömarkkinoinnin mittaamista. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että yrityksillä on vaikeuksia suunnitella sisältömarkkinointia sekä määritellä sille selkeitä tavoitteita. Vaikka sisältömarkkinointiin kohdistetaan paljon odotuksia asiakkaiden sitouttamisesta uusien asiakkaiden hankintaan, vain hieman yli puolelta yrityksistä löytyy sisältösuunnitelma, joka ohjaa sen toteuttamista.

Sisältömarkkinoinnin onnistumista yritykset mittaavat ennen kaikkea luvuilla, jotka ovat suoraan saatavilla digitaalisen markkinoinnin työkaluista. Tällainen on esimerkiksi verkkosivun kävijämäärä, joka voidaan tulkita uutiskirjeen klikkaussuhdeluvusta tai verkkosivun kanavakohtaisesta liikenteestä. Pidemmän aikavälin mittaamiseen kuten hakukonenäkyvyyteen sekä sisältöjen parissa vietetyn ajan seuraamiseen yrityksissä panostetaan kuitenkin vielä verrattain vähän.

Kysely toimi aineistona Mari Maunun Oulun yliopiston kauppakorkeakoululle tekemään pro gradu -tutkielmaan, ja osia siitä on julkaistu Koodiviidakon toteuttamassa Sisältömarkkinointi – hypestä hallintaan? -raportissa. Markkinointitutkimusten ja yhteistyöprojektien toteuttaminen eri oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa on tärkeä osa Koodiviidakon toimintaa. Suomen suurin markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluita tarjoava ohjelmistoyritys haluaa olla mukana rakentamassa avointa ja keskustelevaa markkinoinnin ja viestinnän yhteisöä, jossa hyvät käytänteet ja neuvot jaetaan avoimesti eteenpäin. Koodiviidakon toteuttamat oppaat ovat saaneet erittäin positiivisen vastaanoton, ja yrityksen tunnetuinta julkaisua, Sähköpostimarkkinoinnin opasta, on ladattu jo lähes 7000 kertaa.

Tutustu Koodiviidakon Sisältömarkkinointi – hypestä hallintaan? –raporttiin.