Kaiken kaikkiaan demokratia tarvitsee monipuolista tiedonvälitystä, jossa sijansa on niin kaupallisella kuin julkisellakin tuotannolla sekä painetulla ja sähköisellä tiedonvälityksellä, hän kirjoittaa.