Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti eilen asettaneensa työryhmän selvittämään ja arvioimaan kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, markkinoiden esteitä sekä kilpailuasetelmia.

”Tämä osoittaa, että hallitus ottaa ne vakavasti ja ymmärtää niiden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan sekä demokratian ylläpitoon”, Aho arvioi Journalistiliiton web-sivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Journalistiliitto on aiemmissa kannanotoissaan  vedonnut hallitukseen, että kotimaisen median toimintaa helpotettaisiin esimerkiksi mainonnan rajoitteita purkamalla. Eilisen tiedotteen mukaan työryhmä selvittääkin nyt, mikä vaikutus sääntelyllä on alan kilpailuasetelmiin ja yritysten toimintaedellytyksiin. Tämä on media-alalle myönteinen uutinen.

Aho kuitenkin toivoo, että sääntelyä arvioitaessa otettaisiin suurten mediayritysten lisäksi huomioon myös journalistit, kuten freelance-toimittajat.