Mediamarkkinoita arvioi heti syksyllä kovan luokan ammattilaisista koostuva työryhmä. Työ luo hyvän pohjan vuoden vaihteessa aloittavalle parlamentaariselle työryhmälle, jolle jää tehtäväksi sitten määrittää Yleisradiolle uusi rooli. Näin vältetään turha poliittinen kädenvääntö, kun on pohjatiedot kasassa. Faktat puhuvat puolestaan.

Yleisradio on todellakin paisunut kuin pullataikina, kun se saa rahansa pakkoverojen kautta valtion budjetista lakiin perustuen. Yleisradion kokonaiskulut viime vuonna olivat 461,8 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle jäädytettiin sentään indeksikorotus, mutta se ei mitään olennaista muutosta tuonut.

Yleisradiolain mukaan Yleisradion tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkiseen palveluun liittyviä sisältöpalveluja voidaan tarjota kaikissa televerkoissa.

Yleisradiota koskeva määritelmä on niin väljä, että YLE voi tehdä melkein mitä huvittaa. Niinpä se on ryhtynyt ostamaan hintavia saippuaoopperoita, kalliita urheilukisoja, laajentanut aluetoimintaansa valtavasti, mainostaa Facebookia ja muita amerikkalaisia some-firmoja, perustanut hulppean nettipalvelun, jossa se jakaa ilmaiseksi uutisia muiden medioiden koettaessa periä maksuja toimittajiensa kirjoittamista jutuista.

Yleisradiolaissa ei edes ole mainintaa web-viestinnästä, joka tuntuu olevan nyt Ylen tärkeimpiä painopistealueita. Nettiviestintä on itse asiassa Yleisradiolain vastaista toimintaa. Web-sivustot eivät ole lain hengen mukainen ”televerkko”.

Yleisradion tehtäviä tuleekin karsia rajulla kädellä. Lähes puolen miljardin euron budjetti voidaan huoletta pudottaa 300 miljoonalla eurolla 200 miljoonaan euroon, jolloin Yleisradiolain vaatimukset tulevat vielä varsin hyvin toteutettua. Yleisradio kykenee sillä rahalla tekemään tarvittavan ohjelmapalvelun ja riittävästi kotimaista laatuohjelmaa, jota varten se on perustettukin.

Terveisinä sekä mediamarkkinoita selvittävälle että tulevalle parlamentaariselle työryhmälle on seuraava seitsenkohtainen lista karsinnan pohjaksi:

1) Uutis- ja ajankohtaisohjelmien viime vuotisista kuluista, 103,8 miljoonaa eurosta, voidaan karsia 60 prosenttia, kun uutiset ostetaan taas STT:ltä, jolla on laadukas toimitus ja riittävät maailmanlaajuiset sekä alueelliset resurssit tuottamaan uutispalvelut. Myös aluetoiminta voidaan ajaa alas kokonaan, koska se on tällä hetkellä turhanpäiväistä musiikin soittelua ja jonninjoutavaa lässyttämistä. Nykyinen alueellinen lehdistö ja kaupalliset radiot riittävät tarjoamaan uutispeiton joka maakunnassa.

2) Kulttuurin ja viihteen osuus oli 69,7 miljoonaa euroa, josta voidaan vähentää kaikki esitysoikeuksien ostoon käytetyt 29,7 miljoonaa euroa. Ostettavat urheiluohjelmat ja viihde voidaan tarjota kaupallisten tv-kanavien kautta kuten muissakin länsimaissa.

3) Draamaan on käytetty 49,4 miljoonaa euroa, josta voidaan vähentää 40 miljoonaa euroa. Kotimainen draama on kallista tuottaa. Kansaan uppoavat draamat voi tuottaa kaupallinen televisio.

4) Asiaohjelmien 54,7 miljoonaa euroa voisi säilyttää miltei entisellään, koska se on lähellä Yleisradion perustehtävää eli kansakunnan sivistämistä. Myös lasten ja nuorten ohjelmien 20,4 miljoonaa euroa on arvokasta säilyttää. Pikkukakkosen korvaavaa on vaikea löytää.

5) Kun toimintaa supistetaan kauttaaltaan, säästyy myös hallintoon käytettävät rahat. Talossa on päälliköitä päällikön perään, joten karsimiseen on aihetta.

6) Yleisradio ei ole eritellyt Internet-viestintään käytettyjä menojaan. Joka tapauksessa satsaukset ovat suuria. Koko nettiuutisointi pitää lopettaa, koska kaupallinen vapaa media voi toteuttaa tämän tehtävän. Toki ohjelmien sisällöstä kertova nettisivusto on syytä säilyttää.

7) Kanavista Teema on Yleisradiolain kannalta tärkein. Myös Radiokanavista Ykkönen ja Puhe. Ne olisi tarpeen pitää entisellään. Muut joutavat leikkurin kohteeksi joko kokonaan tai osittain.

Arvoisa ministeri Berner, teette todella hyvää työtä, kun puututte Suomen sananvapauden kannalta olennaiseen ongelmaan eli vapaan ja yksityisen median aseman turvaamiseen, jota valtion rahoittama media on nyt turmelemassa. On tärkeää, että lainsäätäjä turvaa kansalaisilleen sananvapauden säilymisen ja monipuolisen median. Toivon mukaan viette prosessin päätökseen yhtä pontevasti kuin olette sen aloittanutkin.