Koulussa opittu medialukutaito tekee suomalaiset kriittisiksi, mutta suuri syy epäluottamukseen on kasvava huoli uutisoinnin laadusta.

Noin 89 prosenttia suomalaisista ei usko kaikkiin lukemiinsa uutisiin, selviää Alma Median teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselyllä kartoitettiin suomalaisten mediakuluttajien asenteita ja mielipiteitä mediakanavien luotettavuudesta ja uutisten uskottavuudesta. Vain vajaa 6 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi luottavansa kaikkeen uutisointiin.

Suomessa kouluissa panostetaan lähdekritiikin ja medialukutaidon opettamiseen, mikä osaltaan selittää tulosta. Kielteisesti vastanneiden perusteluissa korostuivat terveen kriittisyyden ohella kuitenkin huolestuttavat teemat, kuten median viihteellistyminen, sen puolueellisuuden lisääntyminen ja kiihtyvästä julkaisutahdista johtuvat mahdolliset asiavirheet sekä kiristyvä kilpailu lukijoista.

Vaikka internetin myötä suuri osa uutisista tarjotaan sähköisissä kanavissa, luotettavimmiksi uutislähteiksi nousivat kaikilla ikäryhmillä TV-uutiset ja sanomalehdet. Vähiten luotettiin sosiaalisessa mediassa jaettuihin uutisiin.

Vastaajien mielestä uutisesta tekee epäilyttävän erityisesti epäuskottava sisältö (51 % vastaajista), lähteiden epäuskottavuus tai puuttuminen (45 %), median epäluotettavuus (39 %), asiavirhe tekstissä (36 %) ja huonosti kirjoitettu teksti (29 %).

Tulokset osoittavat, suomalaiset ovat laatutietoisia ja tarkkoja mediakuluttajia, jotka kaipaavat ammattimaisesti tuotettua uutissisältöjä ja arvostavat edelleen perinteisiä uutiskanavia. Uutistuottajien halutaan tarjoavan tasokasta journalistista sisältöä kanavasta riippumatta.

Tutkimusyhtiö Cintin toteuttamaan verkkopaneelikyselyyn vastasi 1036 15–70-vuotiasta suomalaista kesäkuussa 2015.