Uutispäällikköjä sijaistavat syyskuussa Laura Huuskonen ja loka – joulukuussa Anniina Luotonen.

Uutispäälliköt työskentelevät arkisin yleensä klo 6.30 – 21.00 ja viikonloppuisin klo 8.30 -16.00.

Toimituksen runkona on kaksi osastoa: 24h-toimitus ja Uutiskuva & urheilu

24H:n päälliköksi on valittu Laura Kolu ja puoliaikaisiksi varaesimiehiksi Hanna Anttila ja Pauliina Pietilä. Anttilan perhevapaan ajan häntä sijaistaa syys-joulukuussa Vilja Vehkaoja.

24h-toimitukseen kuuluu valtaosa uutisia kirjoittavista ja käsittelevistä toimittajia urheilutoimittajia lukuun ottamatta. Toimitus huolehtii kotimaan, ulkomaan ja kulttuurin yleisuutisoinnista sekä osallistuu politiikan, talouden, oikeus- ja rikosaiheiden uutisointiin yhteistyössä erikoistoimittajien kanssa.

Päiväaikaan uutistyö tehdään Helsingistä käsin, yöllä Sydneyssä, Australiassa. Sydneyn-toimipisteessä työskentelee työkierrossa yhteensä neljä toimittajaa.

Uutiskuvan & urheilun päällikkönä jatkaa Panu Tuunala. Uutiskuvan varaesimiehenä jatkaa Piia Kiviniemi ja urheilun esimiehenä Kaija Yliniemi. Kiviniemi jää perhevapaalle syyskuussa, ja häntä sijaistaa 31.12.2015 asti Ilona Vihonen. Toimituksessa työskentelevät kaikki Lehtikuvan kuvaajat, uutiskuvauksista vastaavat kuvatoimittajat sekä kaikki STT:n urheilutoimittajat.

Uutissuunnittelusta vastaavaksi suunnittelevaksi uutispäälliköksi on nimitetty Piritta Rautavuori (perhevapaalla), jota sijaistaa vuoden loppuun asti uutispäällikkö Mimma Lehtovaara.

Suoraan uutispäätoimittajan alaisuudessa työskentelee neljä erikoistoimittajaa ja Brysselin-kirjeenvaihtaja. He osallistuvat uutistyön lisäksi myös suunnitteluun. Erikoistoimittajiksi on valittu Olli Kuivaniemi ja Anniina Luotonen (politiikka ja talous) sekä Janne Huuskonen (rikos ja oikeus) ja Niilo Simojoki (ulkomaat). Luotosen työskennellessä uutispäällikkönä 1.10. – 31.12. talouden ja politiikan erikoistoimittajana työskentelee myös Susanna Jääskeläinen. Brysselin-kirjeenvaihtajana jatkaa Annu Marjanen

Ruotsinkielisen FNB:n johdossa jatkaa toimituspäällikkö Jan Snellman.

STT-Lehtikuvan uudeksi henkilöstöpäälliköksi on valittu Päivi Seppälä. Nykyinen henkilöstöpäällikkö Liisa Purovirta jää lokakuun lopussa eläkkeelle. Seppälän vastuulla ovat koko yrityksen henkilöstöasiat. Lisäksi hän toimii tilaavana toimittajana, joka vastaa toimituksen alue- ja ulkomaan uutisavustajien töistä.