– Mainos-, media- ja viestintäala kasvaa, mutta työllisyyden parantuminen antaa vielä odottaa itseään. Alan ammattilaiskyselyssä 38 prosenttia odottaa myynnin kasvua omalla työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 45 prosenttia myynnin pysymistä ennallaan. Ammattilaisista 22 prosenttia odottaa oman työpaikkansa henkilöstön määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 25 prosenttia odottaa määrän laskevan. Alan heikko työllisyys ei ole parantumassa lähiaikoina, toteaa Toimihenkilöliitto ERTO ry:n puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Tiedot ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTO ry:n ja sen jäsenjärjestö Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n kyselytutkimuksesta, johon vastasi reilu 200 edellä mainituilla aloilla työskentelevää. Vastaajista naisia on noin 71 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 55 prosentilla on joko ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulu-/yliopistotutkinto.

Palkat jäässä

Mainos- ja viestintäalalla ei ole sitovaa työehtosopimusta. Noin puolet alan ammattilaisista ei ole saanut lainkaan palkankorotusta vuoden 2013 jälkeen. Viidesosa on saanut edellisen palkankorotuksen vuonna 2011 tai sitä aiemmin.

Yli puolet (54 %) mainostoimistoissa, markkinointitutkimus- ja digimedia-alalla työskentelevistä ei ole saanut nykyisen työnantajan palveluksessa lainkaan työhön liittyvää työnantajan järjestämää palkallista koulutusta. Koulutukseen päässeiden koulutukseen käytetty aika on viimeisen vuoden aikana ollut yli puolella enintään kaksi työpäivää. Keskimääräinen aika oli neljä työpäivää.