Ylen uusi hallintoneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 23.6.

Kivelä oli hallintoneuvoston jäsen myös edellisellä kaudella 2011–2015. Varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Kalle Jokinen, kok.

“Yle on koko kansan yhtiö ja kansallinen instituutio, jonka tarjonta on kaikkien suomalaisten tavoitettavissa. Yleä kuvaa korkealaatuisuus, asiantuntemus, kotimaisuus, luotettavuus sekä sivistyksellisyys ja viihdyttävyys. Uskon, että jokaisella suomalaisella on lähtemättömiä muistoja Ylen ohjelmista tai tapahtumista, jotka Yle on välittänyt”, sanoo tuore hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on sovittu, että Ylen tehtävää ja rahoitusta arvioimaan perustetaan parlamentaarinen työryhmä.

“Media muuttuu edelleen rajusti ja olisi tärkeää, että alalla päästään rakentavaan dialogiin. Ylen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta olisi myös hyvä, että yhtiön tehtävä ja rahoitus linjataan kestävällä tavalla.”

Kimmo Kivelälle hallintoneuvoston puheenjohtajuus tarkoittaa ”parlamentaarista ääntä” Ylen johdossa. “Hallintoneuvosto on eduskunnan valitsema ja sillä on Ylessä vahva kansanvaltainen ulottuvuus. Hallintoneuvoston rooli on valvova ja sillä on mandaatti linjata Ylen toimintaa.”

Hallintoneuvosto on Ylen ylin päättävä elin ja se kokoontuu 6–7 kertaa vuodessa. Eduskunta nimitti 21-jäsenisen Ylen hallintoneuvoston keskuudestaan 9.6.

Yhtiön henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Ylen henkilöstöä edustavat tuottaja Jari Niemelä ja assistentti Jukka Kuusinen.