Tapauksessa oli kysymys kriittisen journalismin rajoista toimittajien välisessä keskustelussa. Valittajat, toimittaja Mikko Niskasaai ja kustannusosakeyhtiö Otavamedia, oli tuomittu kunnianloukkauksesta sen johdosta, että valittajat olivat lehtijutussa kritisoineet toimittaja Martti Backmanin esittämien tietojen paikkansapitävyyttä.

Aiemmin Helsingin hovioikeus oli tuominnut Seura-lehteen kirjoittaneen toimittaja Mikko Niskasaaren MOT:n toimittajan Martti Backmanin kunnian loukkaamisesta sakkoihin.

Hovioikeus totesi, että vastoin Niskasaaren esittämiä väitteitä Backmanin ei voitu osoittaa antaneen ohjelmissaan valheellista tietoa, esittäneen perättömiä väitteitä tai tekaisseen lukuja.

Oikeudenkäynnissä käsiteltiin kahta Backmanin toimittamaa MOT-ohjelmaa ja niiden sisältöön kohdistuneita Niskasaaren syytöksiä Seurassa ja internetissä. Hometalotutkimuksia käsitellyt ohjelma esitettiin 1998 ja metsiensuojeluun paneutunut ohjelma 2001.

EIT katsoi päätöksessään, että vaikka toimittajan kunniaa suojataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan (yksityiselämän suoja) myötä niin langettaessaan kunnianloukkaustuomion hovioikeus ei ollut tarvittavalla tavalla ottanut huomioon valittajien 10 artiklassa taattua sananvapautta. Tämän lisäksi EIT totesi, että tapauksen journalistinen luonne merkitsi sitä, että toimittajien on kyettävä sietämään suurempaa määrää julkista arvostelua kuin yksityishenkilöiden.
EIT määräsi valtion maksamaan valittajille korvausta 33.442.29 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja 3000 euroa.