Samalla Pink Eminence tehostaa toimintaansa monipuolisena luovan viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijana ja toteuttajana. Juti aloittaa Pink Eminencessä kesälomakauden jälkeen.

”Yritysten menestys on aina kiinnostanut minua. Olen seurannut viestintää ja markkinointia näköalapaikoilta sekä osallistunut yritysyhteistyöhön ja kumppanuuksien rakentamiseen. Nyt on loistava hetki lähteä toteuttamaan vuosien aikana heränneitä ajatuksia. Mediamurroksessa yritykset tarvitsevat uusia ideoita ja toimintamalleja viestinsä läpiviemiseen yhä pirstoutuneemmille kohdeyleisöille”, Minna Juti sanoo.

”Pink on hakenut seuraavaa kasvu- ja kehityssuuntaa ja on aivan mahtavaa, että Minna tulee yrittäjänä kanssani sitä rakentamaan. Pieni yritys pääsee kasvuun vain sitoutuneella asenteella. Uskomme molemmat, että yritysten lisääntyvät vaikuttamisen tarpeet tuovat ketterille markkinointiviestinnän ja luovien sisältöjen moniosaajille loputtomasti mahdollisuuksia. Minna tuo Pinkiin raskaan sarjan ymmärrystä media-alan sisältä ja laajan suhdeverkoston jo pelkästään design- ja lifestylebrändien suunnalta”, kertoo Pinkin perustaja ja toimitusjohtaja Outi Raatikainen.