Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomi kuuluu digitaalisen muutoksen edelläkävijöihin. Ihmiset käyttävät digitaalisia uutislähteitä enemmän kuin useimmissa muissa maissa. Verkkomedia ja perinteiset kanavat ovat lähes tasaveroisesti läsnä käyttäjien arjessa. Suomi erottuu muista maista siinä, että uutislähteet myös verkossa ovat pääasiassa perinteisten mediatalojen tarjoamia.

”Tässä olemme selkeästi ykkönen 11 muuhun tutkimukseen osallistuneeseen maahan verrattuna”, sanoo Viestintäalan tutkimussäätiön asiamies Helene Juhola.

Huomionarvoista on myös verkkouutisten käyttö eri ikäryhmissä. Kaikki alle 55–vuotiaiden ikäryhmät nimesivät verkkouutiset pääuutislähteekseen. Puolet suomalaisista vastaajista käyttää älypuhelinta uutisten lukemiseen.

Uutiset ovat tärkeä osa suomalaisten jokapäiväistä elämää. Yli 90 prosenttia kuluttaa uutisia päivittäin ja 27 prosenttia ilmoittaa seuraavansa uutisia vähintään viidesti päivässä.

”Esimerkiksi Japani, kännykän käytön pioneerimaa, tulee jäljessä”, Juhola vertaa.

Uutisia kohtaan tunnettu luottamus on Suomessa vertailun vahvin. Selvä enemmistö (68 %) luottaa uutisiin yleisesti ottaen, ja 73 prosenttia luottaa itse käyttämiinsä uutislähteisiin. Euroopan maista seuraavaksi paras tässä vertailussa on Saksa.

”Tähän todennäköisesti vaikuttaa perinteisten medioiden vankka asema ja edelleen suhteellisen vahva toimituksellinen kulttuuri, jossa arvostetaan objektiivisuutta ja ammatillista itsenäisyyttä.”

Verkossa uutisista maksaneiden käyttäjien määrä on Suomessa edelleen suurempi (14 %) kuin muissa Euroopan maissa.

”Toisaalta tutkimus osoittaa, että maksuhalukkuus heillä, jotka eivät vielä maksa, on hivenen laskenut viime vuoteen verrattuna. On haasteellista pitää liiketoiminta kannattavana, kun perinteisen median tuotot ovat laskusuunnassa. Niin kauan kuin on tarjolla ilmaista sisältöä, on vaikea saada suuret joukot maksullisen palvelun käyttäjäksi. Tämä ongelma on uutismedian yhteinen kaikissa maissa.”

Yksi verkkouutisoinnin valopilkuista ovat nettivideot ja netti-TV.

”Uutisvideoiden katselu lisääntyi Suomessa ja useissa muissakin vertailun maissa viime vuodesta. Silti edelleen useimmat suomalaisvastaajista ilmoittivat enimmäkseen lukevansa verkkouutiset teksteinä. Monet pitävät lukemista nopeampana, ja osaa häiritsevät videoiden alussa esitettävät mainokset”, kertoo yliopistotutkija Esa Reunanen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta.

Viestintäalan tutkimussäätiö osallistui toista kertaa Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimukseen. Kyselytutkimus tehtiin nyt neljännen kerran. Tutkimuksessa selvitetään uutisten käyttöä erityisesti verkkomediassa, ja siihen osallistui 12 maata: Suomi, Iso-Britannia, Saksa, Espanja, Italia, Ranska, Tanska, Yhdysvallat, Urbaani Brasilia, Japani, Irlanti ja Australia. Tutkimukseen osallistui kustakin maasta 1501–2295 yli 18-vuotiasta henkilöä.