Helsingin hovioikeus tuomitsi Kai Telanteen vuonna 2013 sakkoihin työsyrjinnästä liittyen Johanna Korhosen johtajasopimuksen purkuun vuonna 2008. Aiemmin Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt syytteen.

Käräjäoikeus totesi asiassa olevan riidatonta, että Johanna Korhonen ja Alma Media olivat 1.9.2008 allekirjoittaneet johtajasopimukseksi otsikoidun asiakirjan, jonka mukaan Korhosen oli tarkoitus aloittaa yhtiön kustantaman sanomalehti Lapin Kansan päätoimittajana 15.12.2008. Asiassa oli tullut kirjallisella todisteaineistolla sekä osapuolten kertomuksilla selvitetyksi, että osapuolet olivat sopineet, että yhtiö julkistaa uuden päätoimittajan nimityksen pörssitiedotteella 9.9.2008. Korhonen oli julkistanut nimityksen 8.9.2008 antamalla asiasta haastattelun kilpailevalle lehdelle. Yhtiö oli tämän jälkeen julkistanut henkilökuntalehdessään tiedon, että lehden uusi päätoimittaja Johanna Korhonen oli muuttamassa miehensä kanssa lehden julkaisupaikkakunnalle.

Perjantaina 26.9.2008 eräät Alma Median edustajat olivat vastaanottaneet nimettömänä lähetetyn tekstiviestin, jossa oli tuotu esiin, että Korhosen puoliso oli kunnallisvaaliehdokkaana saman syksyn kunnallisvaaleissa ja että hän oli nainen ja siis samaa sukupuolta kuin Johanna Korhonen. Maanantaina 29.9.2008 Korhosen kanssa oli pidetty tapaaminen, jossa olivat olleet läsnä Korhonen, Telanne sekä yhtiön lakiasiainjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Yhtiö oli 1.10.2008 purkanut Korhosen johtajasopimuksen.

Helsingin hovioikeus oli 18.3.2010 antamallaan tuomiolla työsuhteen purkamista koskevassa riita-asiassa velvoittanut yhtiön suorittamaan Korhoselle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, irtisanomisajan palkkaa sekä yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä. Lue KKO:n tuomio.