Kasvu vaihtelee markkinasta toiseen – Japanissa vuotuinen kasvu on hitainta (0,9 %) ja Nigeriassa nopeinta (15,1 %) – mutta katsaus osoittaa kuluttajien käytösmallien muuttuvan yhä yhteneväisemmiksi.

Kuluttajat eivät näe suurtakaan eroa digitaalisen ja perinteisen median välillä: he haluavat enemmän joustavuutta ja vapautta kuluttaessaan suosimaansa sisältöä. Kuluttajat suosivat jakelukanavariippumatonta tarjontaa, jossa yhdistyvät helposti löydettävä houkutteleva sisältö ja sosiaalinen yhteisö.

“Sisältö pitää osata yhdistää merkitykselliseen ja yksilölliseen kokemukseen kuluttajan valitsemalla alustalla”, sanoo Suomen PwC:llä viihde- ja media -toimialasta vastaava partneri Harri Valkonen .

Vaikka globaali digitaalisen median liikevaihto kasvaa nopeasti, vuonna 2019 viihde- ja media-alan liikevaihdosta reilusti yli 80 % tulee yhä ei-digitaalisesta mediasta. Tähän vaikuttaa tiettyjen perinteisten mediakokemusten kestävyys ja jopa nousu: kuluttajat haluavat edelleen yhteisiä jaettuja kokemuksia esimerkiksi suorista tv-lähetyksistä kuten isojen urheilutapahtumien televisioinnista. Elävän musiikin kulutuksen ja elokuvateattereissa käyntien yhteenlaskettu vuotuinen kasvu on 4,7 % vuoteen 2019 mennessä.

Kuluttajat siirtyvät kohti uusia mediankulutusmuotoja

Yksi selvimmistä mediakulutuksen muutoksista tapahtuu TV- ja videokulutuksessa, jossa kuluttajat haluavat yhä enemmän korkealaatuista ja omaperäistä ohjelmaa joustavasti eri alustoilta. Hyvä käytettävyys ja mahdollisuus maratonkatseluun houkuttelevat kuluttajia.

Merkittävä murros kohti sosiaalista ja satunnaista pelaamista tekee tuloaan ja satunnaisen pelikulutuksen odotetaan kasvavan perinteistä pelikulutusta suuremmaksi useilla markkina-alueilla. Tälle sektorille on luvassa 22,5 miljardin dollarin markkinat vuoteen 2019 mennessä.

Sanomalehtien kulutustottumukset jatkavat muuttumistaan. Kuluttajat ovat yhä valmiimpiamaksamaan ensiluokkaisesta sisällöstä. Maksumuurit verkossa korjaavat jo nyt medioiden levikkilaskun pienentämiä tuottoja ja tilaustarjonnan aalto nosti lehtien digitaalisten palvelujen liikevaihdon melkein 2,5 miljardiin dollariin vuonna 2014. Digitaalisten tilaustuottojen kasvaessa globaalisti ja painetun median liikevaihdon jatkaessa laskuaan koko alan levikkituoton odotetaan nousevan vuosittain.

Mobiili- ja videomainonta kirittävät mainonnan kasvua

Globaalin mainonnan vuotuinen kasvu on 4,7 % vuoteen 2019 mennessä. Digitaalinen mainonta kasvaa 12,2 % perinteisen mainonnan kasvun jäädessä 1,2 %:iin, mutta ei-digitaalinen mainonta kattaa silti yli 60 % maailman mainostuotoista vuonna 2019.

”Suomessa koko mediamainonnan liikevaihto on pääosin taloussuhdanteesta johtuen laskussa, mutta online-mainonta eri muodoissaan kasvaa”, Valkonen toteaa.

Käynnissä olevaa digitalisaatiota alleviivaa verkkomainonnan asema nopeimmin kasvavana mainonnan segmenttinä vuoteen 2019 asti; se kirii ohi maailmanlaajuisen lineaarisen TV-mainonnan. Vuoteen 2019 mennessä digitaalinen mainonta kokonaisuutena – mukaan lukien ulkomainonta – tulee muodostamaan lähes 40 % koko mainostuotosta. Osuus on noussut vuodesta 2010 peräti 16,6 %.

Digitaalisen mainonnan tärkeinä ajureina toimivat mobiili- ja videomainonta. Mobiiliverkkomainonta nousee hurjaa 23,1 %:n vuotuista kasvuvauhtia vuoteen 2019. Se ohittaa verkon bannerimainonnan vuonna 2018 ja ottaa vuonna 2016 Yhdysvalloissa hakusanamainonnan aseman verkon johtavana mainontakategoriana. Videomainonnan globaali vuotuinen kasvu tulee olemaan 19,5 %. Kasvua tukee maailman älypuhelinliittymien määrän liki kaksinkertaistuminen 3,85 miljardiin vuoteen 2019 mennessä.

PwC:n katsaus ennakoi monien trendien muokkaavan globaalia mainonnan kenttää. Suoraan verkon kautta kuluttajille tarjotut OTT-videopalvelut (over-the-top-content) opettavat kuluttajat nauttimaan mainosvapaista videoista ja tukevat siirtymää mainosrahoitteisesta kulutuksesta kohti tilauspalveluja. Tästä syystä esimerkiksi Yhdysvaltojen TV-mainonnan kokonaisliikevaihdolle povataan ainoastaan 2,5 %:n kasvua. Mainostajat seuraavat katsojia heidän siirtyessään perinteisiltä kanavilta digitaalisten vaihtoehtojen pariin. Lineaarisen TV-mainonnan osuus koko globaalista TV-mainonnan potista laskee 97,2 %:sta 94,3 %:iin vuoteen 2019 mennessä.

Verkkomainonnan ohella nopeasti tulee kasvamaan digitaalinen ulkomainonta, 13,2 % vuodessa.