MTV:n uusi toimitusjohtaja Jani Koskinen on nimittänyt yhtiölle uuden johtoryhmän. Siihen kuuluvat Koskisen lisäksi Mikki Ivovaara (btob-asiakkuudet), Lars Schulman (kuluttajapalvelut), Jere Teutari (btob-liiketoiminnot), Kristiina Werner-Autio (sisällöt), Risto Koivula (COO, operaatiot) ja Hannakaisa Länsisalmi (HRD, viestintä). Uuden johtoryhmän tavoitteena on operatiivisen johtamisen selkiyttäminen ja päätöksenteon nopeuttaminen. Uusi kokoonpano tuo myös vahvan painotuksen kaupallisuuteen ja kuluttajalähtöisyyteen.

MTV:n johtoryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä konsernin muiden yhtiöiden eli Mediahub Helsingin ja MTV Radioiden ja niiden johdon kanssa. Mediahub Helsingin toimitusjohtajaksi nimitetään MTV Uutisten vastaavana päätoimittajana jatkava Merja Ylä-Anttila. Ylä-Anttila jatkaa myös MTV:n varatoimitusjohtajana. MTV Radioiden toimitusjohtajaksi nimitetään aiemmin Radio Novan toimitusjohtajana ja MTV:n kaupallisena johtajana toiminut Tomi Halonen. Samassa yhteydessä radioliiketoiminta eriytetään itsenäiseksi liiketoiminta-alueeksi, jolla on oma sisällöntuotanto, myynti ja markkinointi.

”Uudella johdolla on kaksi keskeistä tehtävää; tervehdyttää yhtiön talous ja varmentaa kuluttajaliiketoimintaan ja digitaalisuuteen liittyvät vahvat kasvuhankkeet. Uskon, että MTV-konsernissa on nyt koossa paras mahdollinen osaaminen näihin tehtäviin”, Jani Koskinen toteaa.

Painopiste maksu-tv:stä MTV Katsomoon

Uudistusten yhteydessä MTV:ssä tehdään kannattamattomiin liiketoimintoihin liittyviä päätöksiä. Yhtiö luopuu Keventäjät-, Eat-, Store-, SportShop- ja Leijonakauppa –toiminnoista. Nykymuotoisen maksu-tv-liiketoiminnan jatkosta tehdään päätöksiä lähiaikoina.

”Perinteinen maksu-tv-liiketoiminta on ollut suurin yksittäinen syy yhtiön viime vuosien tappioihin ja suhtaudun sen toimintaedellytyksiin kriittisesti. Sen sijaan on selvää, että panostamme jatkossa voimakkaasti OTT-palveluihin eli MTV Katsomoon yhteistyössä Bonnierin kanssa”, sanoo uusi toimitusjohtaja Jani Koskinen.