Tuleva Suomen hallitus näkee visiossaan maamme kieleltään ja kulttuuriltaan rikkaana maana, jonka kilpailukyky perustuu osaamiselle. Samoin se arvioi visioon päästävän yhteistyöllä osaamistamme hyödyntäen. Johdonmukaisesti tämä tarkoittaa osaamisen nostamista hallituksen kärkihankkeeksi.

Hallitus on myös ilahduttavasti ymmärtänyt suotuisan toimintaympäristön merkityksen luovien yritysten digitaalisille liiketoimintamalleille.
Valitettavia ovat koulutukseen kohdistuvat leikkaukset. Onkin toivottavaa, etteivät ne estä digitalisaation mahdollistavia koulutuksen uudistushankkeita.

Digitaalisiin oppimateriaaleihin siirtymistä vauhdittaa myös se, että Suomii ryhtyy aktiivisesti vaikuttamaan EU:ssa siihen, että arvonlisädirektiivi mahdollistaisi alennetun kannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin.

Suomen Kustannusyhdistys toivoo, että julkisia palveluja koskevat digitoinnin periaatteet sisältävät myös yleisen kansalaisten digitaalisen tunnistusjärjestelmän.