Yle on päivittänyt sosiaalisen median toimintaohjeensa henkilöstölle.

Ylen some-ohjeella on aina haluttu kannustaa henkilöstöä toimimaan somessa. Uudistettu ohje on samoilla linjoilla, se on kannustava, väljä ja aiempaa tiiviimpi. Ohje tähdentää Ylen työntekijän omaa vastuuta ja harkintaa painokkaasti – niin työroolissa kuin yksityishenkilönä.

“Yle panostaa someen, se on meille tärkeä työväline ja julkaisukanava. Sosiaalisen median merkitys ja käyttö kasvaa huimasti ja vastaavasti meidän on oltava valmiita jatkuvasti arvioimaan ja muuttamaan toimintatapojamme myös somessa”, sanoo Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki.

Lyhyt ja hyvin kiteytetty ohje kehottaa mm. punnitsemaan, miten ilmaisee mielipiteensä somessa ja kyseenalaistaako se mahdollisesti oman tai Ylen luotettavuuden muiden silmissä.

“Tärkeää on, että toimimme aina Ylen arvojen mukaisesti ja niin että Ylen luotettavuus tai riippumattomuus eivät vaarannu”, Pihlajamäki sanoo.

Sosiaalista mediaa koskevat samat lait, arvot ja eettiset ohjeistukset kuin muutakin Ylen julkaisutoimintaa. Myös toimituksellinen päätöksenteko ja vastuut ovat somessa samat kuin muussakin julkaisutoiminnassa.

Ohjeistus on päivitetty Ylen vastaavien toimittajien toimeksiannosta.

Yleisradion some-tilien perustaminen vaatii kirjallisen suunnitelman. Tilin perustaja vastaa siinä seuraaviin kysymyksiin:

Keitä tavoitellaan? Miksi tili perustetaan?
Kuka ja miten ylläpitää? Millä resursseilla?
Miten onnistumista mitataan?

Luvan tilin perustamiseen antaa sisällöistä vastaava päällikkö (osastopäällikkö) some-vastaavan esityksestä.

Yleläinen somessa -ohje

1. Mieti, miten toimintasi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa uskottavuuteesi Ylen työntekijänä. Et voi itse päättää, näytätkö muiden silmissä Ylen työntekijältä vai yksityishenkilöltä.

2. Punnitse, miten ilmaiset mielipiteesi: kyseenalaistavatko ne sinun tai Ylen luotettavuuden muiden silmissä.

3. Arvosta kollegaasi kaikissa yhteyksissä.Työkavereilla ja työnantajalla on oikeus odottaa sinulta lojaaliutta myös sosiaalisessa mediassa. Yhtiön sisäiset asiat säilytetään sisäisinä. Niin muissakin yhtiöissä tehdään.