Selvityksen ovat tehneet Mediaviikko.fi ja tiedotuspalvelu ePressi.com.

Kyselyyn vastasi 792 toimittajaa, jotka edustavat laajasti Suomen mediakenttää sekä 27 eri toimialaa. Kommentteja he antoivat 1526, joista raporttiin on koottu toimittajien antamia ohjeita ja vinkkejä, miten tiedottamista kannattaa toteuttaa, jotta tuloksia syntyy. Raportissa on 63 sivua. Raportin on koonnut Paavo Vasala, YTM.

Tulosten perusteella yli kolmeneljäsosaa toimittajista lukee lehdistötiedotteita päivittäin. Kuluneen viikon aikana lähes kaikki eli 95,45 prosenttia oli lukenut tiedotteita. Toimittajille tiedotteet ovat kaikkein merkittävin tietolähde työssään. Sen lisäksi toimittajat myös käyttävät tiedotteita päivittäin.

Viikon aikana jopa yli puolet toimittajista on käyttänyt jotain tiedotetta jutun teossaan. Niitä, jotka eivät käytä lainkaan, ei käytännössä ole journalistisessa ammatissa. Kuluneen kuukauden aikana yli kolmeneljäsosaa eli 77,1 prosenttia on käyttänyt tiedotetta sisällön tuotannossaan.

Selvityksessä ilmeni yllättävä yksityiskohta, joka on kuitenkin toimittajien kannalta hyvin tärkeä: yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Ne moni tiedottaja jättää julkaisematta. Yhteyshenkilöiden kontaktitietojen julkaiseminen tiedotteen lopussa on äärimmäisen tärkeää. Käytännössä kaikki toimittajat niitä haluavat ja suorastaan vaativat. Se on tiedottamisen perussääntö, joka kommentien perusteella näyttää yllättävän usealta tiedottajalta unohtuvan. Moni tiedote päätyy roskiin tämän takia.

Toimittajat saavat paljon lehdistötiedotteita sähköpostiinsa. Siitä huolimatta sähköposti on toimittajan ylivoimaisesti tärkein tiedonhankinnan väylä, koska heidän työhönsä kuuluu nopea tiedonhankinta. Toimittajien ohje numero yksi: lähetä tiedote aina sähköpostitse, siitä huolimatta, että julkaiset sen myös toisaalla.

Sellainen yritys tai yhteisö, joka ei omatoimisesti tiedota olemassaolostaan, jää varmasti pimentoon. Yksikään toimittaja ei tule kyselemään, mitä kuuluu, jos firma seisoo ”rautaesiripun” takana. Eikä silloin kyllä liiketoimintakaan luista parhaaseen malliin.

Sosiaalinen media on nousemassa yhä tärkeämmäksi yritysviestinnän kanavaksi. Somepalveluissa on kuitenkin eroja. Kaikki some ei ole ammattimaista tiedottamiseen. Myös toimittajien profiili vaikuttaa, miten somea käytetään.
Toimittajat antavat tiedottajille arvokkaita neuvoja, miten kannattaa toimia, kun tiedottaa medialle. Raportissa julkaistaan kaikkiaan 80 ohjetta.

”Tiedottaminen 2014” – raportin voi hankkia laskua vastaan lähettämällä tilauksen osoitteeseen toimitus@mediaviikko.fi. Hinta on 195 € + ALV. Liitä tilaukseen laskutusohjeet.  Raportin saat heti pdf-tiedostona.

Katso sisällysluettelo:

Sisällysluettelo
Tiivistelmä……………………………………………………………………………………….. 2
Johdanto……………………………………………………………………………………………4
1. Vastaajien ammatillinen jakauma……………………………………………………..4
2. Toimialakohtainen jakauma……………………………………………………………..4
3. Ammatillisen kokemuksen pituus……………………………………………………..6
4. Lehdistötiedotteiden lukemisen aktiivisuus………………………………………..8
5. Lehdistötiedotteiden käyttäminen sisällön tuotannossa………………………10
6. Lehdistötiedotteiden käyttötavat……………………………………………………….12
7. Tiedotteen sisällön käyttömuodot……………………………………………………..18
8. Lähettäjän ja aiheen merkitys…………………………………………………………..20
9. Aktiivisen tiedotuksen merkitys………………………………………………………..25
10.Tiedottamisen ajoitus……………………………………………………………………..28
11.Yhteyshenkilöiden nimet………………………………………………………………….32
12.Miten toimittaja haluaa juttuvinkin…………………………………………………..36
13.Jutun teossa käytettävät tietolähteet………………………………………………….40
14.Sosiaalinen media tietolähteenä………………………………………………………..44
15.Twitterin merkitys tietolähteenä……………………………………………………….46
16. Facebook tietolähteenä……………………………………………………………………49
17.LinkedIn tietolähteenä……………………………………………………………………..53
18.Toimittajan tekninen työkalu…………………………………………………………….56
19.Toimittajan vinkkejä tiedotteen tekijälle……………………………………………..57

Esimerkkejä toimittajien kommenteista tiedottajille:

Verkkomediassa kuvat ovat oleellisia. Toivon tiedotteisiin valmiit linkit lehdistön käytössä olevaan kuvamateriaaliin ilman erillistä ’metsästystä’.

Tiedotteiden laatijoilta puuttuu usein kyky tiivistää asia. Yrityksillä on viestintä usein viime vuosituhannelta. Missä ovat hyvin toteutetut video ja audio tiedotteet?

Älkää lähettäkö tiedotteita PDF-muodossa, tai kikkailko niihin mitä vilkkuvaloja ja kuvakollaaseja. Jos näet ne tärkeäksi, lähetä perusteksti ja kuvat liitteenä.

Laittakaa tilanteen niin salliessa linkki aiheeseen liittyvään puolueettomaan tilastotietoon tai asiantuntijatahoon.