Mainostajien Liiton ”Tiedolla johtamiseen” -seminaarissa kuluneella viikolla pohdittiin monipuolisesti, miten data auttaa tämän päivän markkinoijaa ja myyntiä. Datan kerääminen sinällään ei ratkaise, vaan se, millaiset liiketoiminnalliset tavoitteet markkinoinnille on asetettu.

Tomi Härmä Media Metrics Finlandista tiivisti, että hienot mittarit pelkästään eivät ole tiedolla johtamista. Olennaista on, miten datan avulla varmistetaan, että markkinoinnilla tuotetaan lisäarvoa mainostajalle.

Media Metrics Finland on Ylen, MTV:n ja Alman perustama uusi mittaamiseen erikoistunut yritys, joka tuo asiakkuuteen perustuvaa analytiikkaa markkinointiin.

Onnistuneen esimerkin markkinoinnin digitalisaatiosta ja mittaamisesta kertoi Sato Oyj:n markkinointipäällikkö Laine Spellman. Kun hän tuli taloon viime vuonna, 70 prosenttia mainosrahoista käytettiin printtiin. Nyt digitaaliset kanavat ovat suurimpia.

Satossa muutos oli kulttuurisesti suuri. Se on osoittautunut kannattavaksi, koska muutoksella saatiin 10 prosentin lisäys Saton myyntiin. Kaikkia markkinoinnin  vaikutuksia ryhdyttiin mittaamaan ja lopulta sitä, minkä verran prosessin seurauksena asiakkaat tekevät sopimuksia.

Keskustelussa ilmeni, että yleisesti ottaen yrityksissä suurin hidaste digitalisaation käytön lisäämiseen markkinoinnissa ovat vanhentuneet asenteet ja ns. ”perinteinen yrityskulttuuri”. Yritysten ylimmät johtajat epäröivät ottaa riskiä uusien tapojen käyttämisessä. ”Näin on tehty ennenkin” -asenne vie firman kuitenkin vääjäämättä kurimukseen. Digitalisaatiolle ei ole vaihtoehtoa.

Neuvoni onkin yritysjohtajille, joilla uskallus ei riitä: palkkaa sellaisia alaisia, jotka osaavat tehdä ajan vaatimia päätöksiä ja luota heihin.

Mikko Seppä Advance B2B -yrityksestä toteaa, että ”Tiedolla johtamisen” asemesta pitäisi puhua ”Tiedolla toimimisesta”. Tieto on nyt jokaisen menestyvän firman peruskauraa markkinoinnissa ja myynnissä.