Muutos seuraa viime vuonna käynnistettyä kehitystä Sanoman mediamyynnissä. Tavoitteena on tuottaa monikanavaisia, asiakaslähtöisiä mediaratkaisuja mainostaja-asiakkaille. Käytännössä kaikki myyntisegmentit, mukaan lukien Nelonen Media, raportoivat jatkossa Huovilalle.

”Yksi vahvuuksistamme on tavoittava ja vaikuttava mediatarjooma. Tehtävänämme on nyt varmistaa, että ratkaisumme vastaavat mainostajien tarpeisiin ja niiden avulla saa haluamansa tulokset – media-alustasta riippumatta”, Huovila kommentoi uutta pestiään.

”Olemme kuunnelleet asiakkaitamme sekä media- ja mainostoimistoja. Panostamme nyt entistä enemmän kykyymme toteuttaa aidosti monikanavaista ja asiakasta palvelevaa strategiaa. Samalla tämä on hyvä paikka yhdenmukaistaa toimintatapojamme ja myynnin ohjausjärjestelmiä. Tero Huovila erittäin kokeneena myynnin johtajana on oikea henkilö viemään läpi kasvulle asettamiamme tavoitteita”, Antti Järvinen toteaa.