Teleoperaattorien verkkosivut puolestaan sitouttavat käyttäjät parhaiten – niillä vietetään aikaa keskimäärin seitsemän minuuttia. Rahoitus- ja pankkipalveluiden sivut taasen palvelevat mobiilikäyttäjiä vähiten, Adobe toteaa tiedotteessaan.

Adobe Digital Index EMEA Best Of The Best Benchmark -tutkimuksessa tarkasteltiin verkkosivujen käyttöä Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Benelux-maissa ja Yhdysvalloissa. Verkkosivuja oli eri aloilta: vähittäiskauppa, matkailu, media, viihde, teleoperaattorit sekä rahoitus- ja pankkipalvelut.

Verkkosivuilta tarkasteltiin muun muassa älypuhelin- ja tablet-selailua, kävijämääriä, verkkosivuilla vietettyä aikaa ja konversioastetta. Adobe Digital Index EMEA Best Of The Best Benchmark -tutkimus julkistettiin vuosittaisen Adobe EMEA Summit -digitaalisen markkinoinnin seminaarin yhteydessä. Adobe EMEA Summit järjestetään Lontoossa 29.–30.4.2015.

Suurin osa verkkosivujen älypuhelinkäyttäjiä on Iso-Britanniassa, jossa 31 prosenttia verkkoselailusta tehdään mobiililaitteilla, missä kasvua 8,4 prosenttia vuoden takaisesta. Pohjoismaissa älypuhelinkäytön osuus oli 25 prosenttia, missä kasvua 8,7 prosenttia vuoden takaisesta. Hitaimmin älypuhelinkäyttäjien osuutta kasvatti Ranska, jossa kasvua oli 5,9 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa 5,6 prosentin kasvu oli maltillista.

Adoben tutkimuksessa myös havaittiin, että viidennekselle tarkastelluilla verkkosivuilla oli selkeästi muita verkkosivuja korkeammat mobiilikäyttäjien määrät. Iso-Britanniassa tämän viidenneksen verkkosivujen käytöstä jopa 52 prosenttia tehtiin älypuhelimella, missä on kasvua noin 21 prosenttia viime vuodesta. Myös Saksassa (kasvua 16,4 prosenttia) ja Pohjoismaissa (kasvua 16 prosenttia) ns. paras viidennes verkkosivuista kasvatti älypuhelinkäyttäjien osuutta.

”Viime vuoteen verrattuna havaittiin selvä ero verkkosivujen parhaan viidenneksen ja muiden välillä. Samalla kun verkkosivujen mobiilikäyttö kasvaa ja mobiili korvaa työpöytäkäyttöä, mobiilikäyttäjien houkuttelemisesta on tullut useille verkkosivuille kilpailuetu. Kun verkkoselailu siirtyy mobiiliin, tulee verkkosivujen tukea tätä”, sanoo Adobe Marketing Cloud -ratkaisuiden Pohjoismaiden markkinointipäällikkö Malin Bodolla.

Teleoperaattorien sivut pärjäävät parhaiten, rahoituspalveluiden heikoiten

Teleoperaattorien verkkosivut sitouttavat kävijät kauimmaksi aikaa. Adoben tutkimuksessa havaittiin, että teleoperaattorien verkkosivuilla vietetään keskimäärin 7,2 minuuttia aikaa. Vaikka mobiilimaksaminen lisääntyy, rahoitus- ja pankkipalveluiden verkkosivuilla on pienin älypuhelinkäyttäjien osuus (19,8 prosenttia). Esimerkiksi median ja viihteen verkkosivuilta älypuhelinkäyttäjien osuus oli 29,1 prosenttia.

”Rahoitus- ja pankkisektorin verkkosivujen pienempi mobiilikäyttäjien osuus saattaa osittain liittyä siihen, että näitä palveluja käytetään myös paljon mobiilisovelluksilla”, Malin Bodolla täsmentää.