Lähdesuoja on olennainen osa perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamaa sananvapautta.

Mahdollisuus tuoda ongelmia, epäkohtia ja ideoita yhteiskunnalliseen keskusteluun nimettömänä tiedotusvälineiden kautta on välttämätöntä tiedonkulun avoimuuden turvaamiseksi osana läpinäkyvää demokratiaa. Kansalaiselle lähdesuoja turvaa sananvapauteen sisältyvän oikeuden ottaa vastaan tietoa ja muodostaa oma käsityksensä yhteiskunnan toiminnasta ja vallankäytöstä. Journalistin tietolähteisiin kohdistuva valvonta merkitsisi tämän perus- ja ihmisoikeuden loukkaamista.

Liitot antoivat lausuntonsa asiasta puolustusministeriölle tiistaina. Tiedustelulainsäädännön valmistelu jatkunee seuraavalla vaalikaudella. Perus- ja ihmisoikeuskysymysten ratkaisut ovat toistaiseksi auki lähdesuojan ohella myös yksityiselämän suojan ja luottamuksellisen viestin suojan osalta.