Kaikki käsittelyyn otetut kantelut perustuivat Journalistin ohjeiden 26 kohtaan ihmisarvon kunnioittamisesta: ”Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.”

Seuraavaksi Helsingin Sanomat vastaa kanteluihin. Neuvoston käsittelyyn kantelut tulevat alkusyksyllä.

Jutussa pyydettiin lukijoita keksimään nimityksiä virolaisille.

HS:n päätoimittaja Kaius Niemi pyysi anteeksi lukijoiltaan jutun julkaisemista.