Painettujen kirjojen ja lehtien arvonlisävero on nyt kymmenen prosenttia, mutta digitaalisten julkaisujen 24 prosenttia.

Media-ala tuottaa sanoma- ja aikakauslehtiä, kirjoja, tv- ja radio-ohjelmia sekä digitaalisia mediapalveluja. Tässä toiminnassa syntyy vuosittain yli neljän miljardin euron liikevaihto ja työtä noin 25 000 henkilölle. 

Viestinnän Keskusliitto, Suomen Journalistiliitto, Ammattiliitto Pro sekä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto vetoavat hallitusohjelmaneuvotteluihin valmistautuviin puolueisiin, että yhteiskunnallisesti merkittävän media-alan haasteellinen taloustilanne otetaan huomioon erityisesti veroratkaisuissa.

Sanoma- ja aikakauslehtialan työllisyyden kannalta tärkeintä on, että lehtitilausten arvonlisävero pidetään alimmassa mahdollisessa verokannassa. Samaan kantaan tulisi siirtää irtonumeroiden myynti. Suomi voi omilla päätöksillään laskea arvonlisäveron viiteen prosenttiin.

Päättäjien on vetoomuksen mukaan huolehdittava myös kilpailun EU-tasoisista ja kansallisista pelisäännöistä media-alan yhteiskunnallisen merkityksen valossa. Esimerkiksi mainonnan rajoitukset osuvat käytännössä vain kotimaisiin mediayhtiöihin. Mediayrityksiä ei pidä rasittaa mainontaan tai puhelinmarkkinointiin liittyvillä lisärajoituksilla.

Sanoma- ja aikakauslehtien yhteiskunnallinen merkitys tulisi ottaa huomioon myös kansalaisten jakelupalvelujen turvaamisessa ja kehittämisessä sekä valtion omistaman jakeluyhtiön toiminnassa.