”Viestintäalalle tarvitaan reagointivalmis, arvokysymyksiin perehtynyt osaajien verkosto, joka voi tarvittaessa muodostaa näkemyksen etiikkakeskustelua herättävään tapaukseen yhteiskunnassa ja toimia neuvonantajana ProCom ry:n ja Viesti ry:n hallitukselle”, sanoo VENin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittu dosentti Elisa Juholin.

VENin tehtävänä on uudistaa ProComin viimeksi vuonna 2005 päivitetyt eettiset säännöt tähän päivään soveltuviksi. Eettisen koodiston päivittäminen luodaan sellaiseksi, että ohjeistus palvelee koko viestintäalaa.

Jäsenet voivat lähettää neuvottelukunnalle tapauksia pohdittavaksi omalla nimellä tai anonyymisti. Neuvottelukunta yhdistysten hallituksia konsultoiden päättää, miten se tapauksiin reagoi. Yhteydenotto ja tietojen luovuttaminen tapahtuvat luottamuksellisesti. Neuvottelukunta tarkastelee tapauksia voimassaolevien viestinnän eettisten ohjeiden ja yhteisöviestinnän periaatteiden pohjalta.

VENin tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä ProComin ja Viestin hallituksille silloin, kun viestijöiden yhteisössä tapahtuu eettisesti sellaista, johon on puututtava. Neuvoa antava kokoonpano toimii vapaaehtoisella verkostoperiaatteella. Se nostaa esiin ja ylläpitää keskustelua eettisen toiminnan tärkeydestä viestintäalalla.