”Niin sanotun Yle-vero-päätöksen jälkeen monet kaupallisen median edustajat ovat kiihdyttäneet hyökkäyksiä Yleisradiota vastaan. Kyse ei ole yksittäisten toimittajien mielipiteistä, vaan jatkuvasti toistuvasta mielipidevyörystä, joka muistuttaa ajojahtia. Arvovaltaisten lehtien pääkirjoituksissa on toistuvasti kyseenalaistettu Yleisradion rahoitus verovaroista ja samalla on kyseenalaistettu Yleisradion julkisen palvelun tehtävän määrittely.”

”Ylen on kuvattu nauttivan jatkuvasta joulusta ja yhtiötämme on kuvattu verovaroin mediamarkkinoilla häiriköiväksi amebaksi. Tällainen kielenkäyttö on asiatonta eikä sellaisen soisi näkyvän lehtien pääkirjoitussivuilla. Nämä hyökkäykset kohdistuvat Yleisradioon, mutta samalla kyseenalaistetaan jokaisen yleläisen työ.”

”Koko mediakenttä on murroksessa ja me Ylen työntekijät olemme syvästi huolissamme kaupallisen median kurimuksesta. Kaupallisen ja erityisesti printtimedian ongelmat liittyvät paljolti internetin haasteeseen ja mainosmarkkinoiden globaaliin pirstoutumiseen. Tämä on yleismaailmallinen ilmiö, johon ei tule helpotusta, vaikka Ylen rahoitusta tai toimintaedellytyksiä karsittaisiin.”

”Internet on jakelukanava ja toimintaympäristö, jossa julkisen palvelun yhtiön on oltava mukana, koska Yle on kaikkia suomalaisia varten. Joidenkin kaupallisen median edustajien vaatimukset Ylen toiminnan rajoittamisesta netissä ovat perusteettomia. Yle toimii netissä kaupallisen median rinnalla aivan samalla tavalla kuin se toimii myös kaupallisten radio- ja tv-kanavien rinnalla. Yleisradiolla on oma laissa määritelty julkisen palvelun tehtävänsä, jota Ylen on myös netissä toteutettava.”