Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL on huolestunut ajankohtaisjournalismin asemasta suomalaisessa sähköisessä mediassa. Yleisradion yllättävä päätös lopettaa ansioituneet ja tunnetut television ajankohtaisohjelmansa kaventaa entisestään ajankohtaisjournalismin sijaa suomalaisessa mediakentässä.

”Ylen Ajankohtaisen kakkosen, Silminnäkijän ja A-studion perjantain lähetyksen lopettamispäätökset ovat valitettavaa jatkoa kaupallisten kanavien jo aiemmin tekemille päätöksille, jossa ajankohtaisjournalismin ohjelmia on supistettu radikaalilla tavalla. On valitettavaa, että Yle lähtee samalle tielle, jolla ilmiöiden ja tapahtumien syvempi ja analyyttinen tarkastelu unohtuu. Suurin häviäjä on yleisö, jonka tasapuolisen ja kriittisen tiedon tarvetta tällä tavalla halveksitaan. Myös koko mediakenttä kärsii, jos ajankohtaisohjelmien kirjoa supistetaan näin rajusti.”

”Kotimaisen syventävän, laadukkaan ajankohtaisjournalismin tekeminen on Ylen etuoikeus ja velvollisuus julkisen palvelun tehtävässään. On toivottavaa että Yle haluaisi pitää tätä lippua korkealla arvohierarkiassaan jatkossa. Hyvistä tekijöistä Ylellä ei ole pulaa. RTTL haastaa Ylen ylläpitämään korkealaatuista ajankohtaisjournalismia Suomessa.”

Lisäksi RTTL on huolestunut, että merkittävistä linjauksista ja päätöksistä ei keskusteltu lainkaan henkilökunnan edustajien kanssa. Suunnitelmat ovat olleet kuitenkin tiedossa jo pidempään, sillä tällaiset päätökset eivät synny ilman valmisteluja.